CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

ATT-työryhmien yhteinen tapaamis- ja keskustelutilaisuus

ATT-työryhmien yhteinen tapaamis- ja keskustelutilaisuus
Date: 19.11.2014 12:00 - 19.11.2014 15:30
Location details: -
Language: english-language
Price: -
Tilaisuus on tarkoitettu ATT-työryhmien jäsenille. ATT-työryhmien tiedonvaihto- ja keskustelufoorumi, jossa työryhmien jäsenet ja selvitysten tekijät  kertovat toimintansa edistymisestä sekä ajankohtaisista asioista toiminta-alueellaan.  Ryhmät keskustelevat yhteisistä intresseistään sekä pyrkivät määrittelemään mahdollisia tulevia yhteistyöalueita.
Program

Jokainen työryhmä kertoo vuorollaan omasta selvitystehtävästään, tavoitteistaan sekä selvityksen toteuttamisen käytännöistä ja saavutetuista tuloksista. Lopuksi keskustellaan yhteistyömahdollisuuksista ryhmien välillä.

 

12.00 Tilaisuuden avaus ja ATT-hankkeen tavoitteet, johtaja Riitta Maijala, OKM

12.20 Työryhmien tähänastisen työn esittely

  • Avoimuuden politiikat, Pentti Aspila, MTT
  • Julkaisujen saatavuus, Pekka Olsbo, Jyväskylän yliopisto
  • Oikeuksien hallinta, Viveca Still, OKM
  • Tietomalliselvitys, Suvi Remes, CSC
  • Vaikuttavuus, Anssi Neuvonen, VTT

14.00 Kahvitauko

14.20 Työssä esiin nousseet selvitystarpeet

Ryhmätyö: Työryhmissä nousseiden keskeisten kysymysten käsittely

15.15 Loppuyhteenveto