CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Korkeakoulujen tietoturvataso-työpaja

Korkeakoulujen tietoturvataso-työpaja
Date: 26.08.2014 9:00 - 26.08.2014 17:00
Location details: -
Language: english-language
lecturers: Urpo Kaila Valtorin tietoturva-asiantuntija
Price: -

Korkeakoulujen tietoturvapäälliköiden valmisteluryhmälle erikseen suunnattu työpaja valtionhallinnon tietoturvatasoista. Aiheena m.m. hallintajärjestelmän luominen ja päivittäminen, auditoinnit sekä yhteiset ohjeet.

Valtorin tietoturva-asiantuntija alustaa tilaisuuden alussa.

Tilaisuuden tavoite on yhdessä valmistella vaatimusten mukaista hallintajärjestelmän luomista ja päivittämistä, valmistautua auditointeihin sekä työstää tavoitetta tukevia yhteisiä ohjeita.

Program
9:00 Aloitus
9:15 Tietoturvatasojen toteutus valtionhallinnossa/ Valtorin tietoturva-asiantuntija
9:45 Vaatimusten läpikäynti sekä kokemuksia toteutuksista/ Urpo Kaila
10:15 Ryhmätyö: Kuilu-analyysi
11:00 Ryhmätyö: Hallintajärjestelmän jäsentely ja vastuuttaminen
12:00 Lounas
12:45 Ryhmätyö: Keskeisiä hallintakontrolleja
- Riskienhallinta
- Tietojen luokittelu
- Tietoturvasuunnitelma
- Käyttöturvallisuus
- Jatkuvuuden hallinta
- Sopimusten hallinta
- Muutoshallinta
- Raportointi johdolle
13:30 Yhteenveto hallintajärjestelmästä
14:00 Kahvi
14:15 Ryhmätyö:Tietoturvallisuuden arvionti
- Itsearviointi
- Vertaisarvionti
- Ulkoiset arvionnit
15:30 Yhteenveto arvionnista
15:45 Jatkotoimenpiteet
16:00 Sauna
16:50 Loppusanat