CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

TUTKI-julkaisutiedonkeruutyöryhmän seminaari ammattikorkeakouluille

TUTKI-julkaisutiedonkeruutyöryhmän seminaari ammattikorkeakouluille
Date: 17.10.2012 12:45 - 17.10.2012 16:45
Location details: -
Language: english-language
Price: -

RAKETTI-TUTKI-osahankkeen korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuta kehittävä työryhmä järjestää ammattikorkeakouluille työseminaarin tiistaina 16.10.2012 klo 12.45–16.30. Tilaisuudessa keskustellaan OKM:n julkaisutiedonkeruun ohjeistuksen sekä korkeakoulujen tiedonkeruuprosessien haasteista ja kehittämiskohteista. Vastaava seminaari järjestettiin yliopistoille 25.9.2012.

Lisätietoa työryhmästä: http://raketti.csc.fi/tutki/tyoryhmat/julkaisutiedonkeruutyoryhma.

Seminaariin voi osallistua kustakin ammattikorkeakoulusta 1-2 henkilöä. Ilmoittautumiset oheisen lomakkeen kautta 11.10.2012 mennessä.

Seminaarin puheenvuoroja ja keskusteluosuuksia voi seurata vapaasti verkossa ACP-yhteydellä: https://connect.funet.fi/rakettitutki/. Etäosallistujien ei tarvitse ilmoittautua.
Program

12:45–13:00

Seminaarin avaus

Matti Apajalahti, Aalto-yliopisto (työryhmän pj.)

13:00–13:20

Julkaisutietojen käyttötarkoitukset OKM:n näkökulmasta

Kaisu Piiroinen, OKM

13:20–13:45

Yliopistojen julkaisutiedonkeruuseminaarin tuloksia

Hanna-Mari Puuska, CSC

13:45–14:15

Keskustelua

 

14:15–14:30

Kahvitarjoilu

 

14:30–15:30

Työpaja

 

15:30–16:30

Keskustelua

 

´Ehdotuksia seminaarissa käsiteltävistä tiedonkeruun ongelmakohdista voi lähettää etukäteen sähköpostitse 12.10.2012 mennessä: hanna-mari.puuska(at)csc.fi.