CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Valintaperusteiden mallintaminen (Opintopolku) -työpaja

Valintaperusteiden mallintaminen (Opintopolku) -työpaja
Date: 17.04.2014 10:00 - 17.04.2014 16:00
Location details: -
Language: english-language
Price: -

Tässä työpajassa käydään läpi valintaperusteiden mallintamista Opintopolku.fi-järjestelmään rakennettavilla mallinnusmenetelmillä paperiharjoituksina - ei siis Opintopolku-järjestelmällä. Tämän lisäksi esitetään demo tulevan Opintopolku-järjestelmän valintaperusteiden mallintamista varten kehitteillä olevasta osiosta.

Tilaisuuden tavoitteet:


(1) Korkeakoulujen edustajat
saavat käsityksen Opintopolku.fi -järjestelmään toteutettavista mallinnusmenetelmistä ja siitä onko niiden suunnittelussa huomioitu aikaisemmassa tilaisuudessa mallinnusmenetelmiin liittyvät muutosvaatimukset
tämän vuoksi Opetushallituksen edustajat esittelevät tarjolla olevat menetelmät ja kommentoivat sitä, kuinka aikaisemmassa tilaisuudessa esitetyt muutosvaatimukset on huomioitu
oppivat käyttämään menetelmiä oman korkeakoulun valintaperusteiden mallintamisessa
tämän vuoksi korkeakoulujen edustajat harjoittelevat (paperilla) oman korkeakoulun valintaperusteiden mallintamista järjestelmään rakennettavilla mallinnusmenetelmillä
saavat käsityksen Opintopolku-järjestelmän valintaperusteiden mallinnuksen käyttöliittymästä
tämän vuoksi Opetushallituksen edustajat esittelevät kehitteillä olevan järjestelmän valintaperustemallinnusosiota
tunnistavat ja ilmaisevat mahdolliset puutteet tai virheet mallinnusmenetelmissä tai käyttöliittymässä
tämän vuoksi tilaisuudessa tuetaan korkeakoulujen edustajien ja Opetushallituksen edustajien välistä vuorovaikutusta

(2) Opetushallituksen edustajat
saavat käsityksen tarjolla olevien mallinnusmenetelmien edellyttämästä käyttäjätuesta
tämän vuoksi Opetushallituksen edustajille järjestetään mahdollisuus kuulla korkeakoulujen edustajien kommentteja näiden tehdessä käytännön harjoituksia sekä näiden keskustellessa menetelmistä ja järjestelmästä
saavat käsityksen tarjolla olevien mallinnusmenetelmien ja vähän myös käyttöliittymän puutteista jatkokehitystä varten
tämän vuoksi Opetushallituksen edustajille järjestetään mahdollisuus kuulla korkeakoulujen edustajien kommentteja näiden tehdessä käytännön harjoituksia sekä näiden keskustellessa menetelmistä ja järjestelmästä

Program

9.15-9.45 Tulokahvit
Avaus

9.45-9.50 Hanna Maunuksela ja Anne Kemppainen, Haaga-Helia: Tervetulosanat

9.50- 10.00 Pekka Linna, CSC: Tilaisuuden tavoitteet ja ohjelma
mihin pyritään
kuinka sinne on tarkoitus päästä päivän aikana

Johdanto eli lyhyt katsaus asiayhteyteen

10.00-10.10 Joni Penkari, OPH: Esitys siitä, kuinka opiskelijavalinta tapahtuu syksystä alkaen:
prosessin kuvaus yleisellä tasolla
erityisen huomion kohteena eri organisaatioiden ja järjestelmien roolit

10.10-10.15 Keskustelu

10.15-10.30 Joni Penkari, OPH: Esitys siitä, kuinka valintaperusteiden osalta päästään edellä kuvattuun tavoitetilaan
mitä OPH tuottaa ja missä aikataulussa
mitä korkeakoulut tekevät ja missä vaiheessa
millä tavalla varmistetaan se, että mallinnetut ja järjestelmään konfiguroidut valintaperusteet vastaavat valintaperustelinjauksia

10.30-10.40 Keskustelu

Järjestelmä

10.40-10.55 Merja Väistö, OPH: Käyttöliittymän esittely
miltä käyttöliittymä näyttää
kuinka siinä liikutaan

10.55-11.10 Keskustelu ja sen yhteenveto

11.10-11.25 Merja Väistö, OPH: Esimerkinomainen valintaperusteiden mallintaminen
valintaperusteet sanallisena, esittely
valintaperusteet mallinnettuna sarjaksi numeerisia tietoja ja funktioita
mallin syöttäminen Opintopolku-järjestelmään

11.25-11.40 Keskustelu ja sen yhteenveto

11.40-12.40 Lounas

Mallinnusharjoitukset

12.40-12.55 Joni Penkari, OPH: Kuinka päästä liikkeelle sanallisten valintaperusteiden mallinnustyössä
mistä kannattaa aloittaa
miten voi edetä

12.55-13.05 Keskustelu

13.05-13.15 Joni Penkari, OPH: Eräs tapa mallinnettujen valintaperusteiden kirjaamiseen
excel-mallin esittely: sisennysten merkitys
valittujen funktioiden kirjaaminen
viittaaminen käytettäviin tietoihin


13.15-13.25 Keskustelu

13.25-14.30 Mallintamisharjoituksia, joiden aikana Penkari ja Väistö vastaavat kysymyksiin. Linna pollaa myös kysymyksiä osallistujilta

14.30-14.40 Kahvitauko

14.40-15.00 Keskustelu mallintamiseen liittyvistä haasteista ja yhteenveto

15.00-15.40 Lisää mallintamisharjoituksia, joiden aikana Penkari ja Väistö vastaavat kysymyksiin. Linna pollaa myös kysymyksiä osallistujilta

15.40-15.55 Keskustelu tarjolla oleviin mallintamismenetelmiin liittyen ja yhteenveto

15.55-16.00 Tilaisuuden päättäminen