CSC:n tapahtumien tietosuojailmoitus

Päivitetty 19.12.2019

 

1. Rekisterinpitäjä

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
PL 405 (Keilaranta 14)
02101 Espoo
puh. 09 457 2821 (vaihde)
asiakaspalvelu@csc.fi

Y-tunnus: 0920632-0

www.csc.fi

(jäljempänä "me" tai "CSC")

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Tapahtumajärjestäjät, event-support(at)csc.fi

Tietosuojavastaava privacy(at)csc.fi

3. Mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset?

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi:

  • tapahtumien järjestämiseksi ja kehittämisessä
  • tilastoinnissa ja raportoinnissa
  • sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamiseksi

4. Mitä tietojasi käsittelemme?

Pyydämme sinulta nämä tiedot:

  • etu- ja sukunimi
  • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • kotiorganisaatio
  • suostumus suoramarkkinointiin
  • osallistujatietoja, kuten erityisruokavalio

5. Mistä saamme tietojasi?

Käytämme vain ilmoittamiasi tietoja.

6. Kenelle luovutamme tietojasi?

Tietojasi voidaan luovuttaa tapahtuman järjestämiseen osallistuville kumppaneillemme. Voimme luovuttaa tiedon erityisruokavaliosta catering-palveluiden tuottajille.

Huolehdimme, että kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

7. Miten suojaamme tietosi ja miten pitkään säilytämme niitä?

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot ovat asianmukaisin teknisin keinoin suojattuja.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Huolehdimme, etteivät henkilötiedot ole käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Sensitiivinen tieto, kuten tieto ruokavalioista, poistetaan järjestelmästä kuukauden sisällä tapahtuman päättymisestä.

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus saada ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Voit kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin.

Voit peruuttaa kaikki antamasi suostumukset.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle.

9. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tähän selosteeseen esitettään päivättyinä. Merkittävistä muutoksista voimme informoida sinua sähköpostilla tai ilmoituksella verkkosivuillamme.