Uutisia

null Avoimen lähdekoodin hyödyt käytäntöön – uusi opiskelijapalautejärjestelmä ammattikorkeakouluille syntyi muutamassa kuukaudessa

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy toteutti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tietojärjestelmän ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyn keräämiseen ja tulosten tarkasteluun. Uusi järjestelmä, nimeltään Arvo, tuli 24 ammattikorkeakoulun käyttöön vuodenvaihteessa ja sillä palautetta opinnoistaan antaa vuosittain yli 20 000 valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa.

Järjestelmän ensimmäinen, vuoden alusta käyttöön otettu versio syntyi poikkeuksellisen nopeasti: kahdessa kuukaudessa. Tämän mahdollisti avoimella lähdekoodilla tuotettu ammatillisten näyttötutkintojen palautejärjestelmä AIPAL, jonka on toteuttanut ohjelmistotalo Solita Oy Opetushallituksen tilaamana. AIPAL-järjestelmä on tehty yli 200 näyttötutkinnon järjestäjän ja vuosittain noin 55 000 tutkinnon suorittajan käyttöön.

– Ammattikorkeakoulujen palautejärjestelmän suunnittelussa tuli esille, että Opetushallituksessa on toteutettu samankaltaista järjestelmää avoimella lähdekoodilla. Otimme yhteyttä Opetushallitukseen, ja saimme kattavan esittelyn AIPAL-järjestelmästä Opetushallitukselta ja järjestelmän toteuttajalta Solitalta. Kävi ilmi, että järjestelmästä voisi kohtuullisella työmäärällä luoda ammattikorkeakoulujen käyttöön räätälöidyn version, kertoo projektipäällikkö Joonas Pesonen CSC:ltä.

Avoimen lähdekoodin edut ovat mittavat ja tulevat esiin monin tavoin. Kumpaankin järjestelmään tehdyt lisäominaisuudet voidaan haluttaessa ottaa käyttöön myös toisessa järjestelmässä. Sama koskee myös korjauksia mahdollisiin virheisiin ja tietoturvaongelmiin. Avoimen lähdekoodin käytäntöjä on jo pitkään pyritty edistämään julkishallinnossa, mutta todelliset esimerkit onnistumisista ovat tähän mennessä olleet harvassa.

– Oli hienoa, että kehittämämme ratkaisu löysi tiensä CSC:lle. Hyödyntämällä avointa lähdekoodia kehityksen tuottavuus oli korkea ja kustannukset pysyivät alhaisina. Me Solitalla uskomme, että avoimella lähdekoodilla ja yhteisöillä voimme parantaa IT-alan tuottavuutta, levittää hyviä käytäntöjä, poistaa toimittajalukkoja, tehdä parempia palveluita yrityksille ja suomalaisille sekä viime kädessä parantaa julkishallinnon tuottavuutta. Lähtökohdan pitäisikin olla, että verovaroilla rakennettu tuotos on kaikkien saatavilla, kertoo projektipäällikkö Antti Virtanen Solitalta.

Lisätietoja:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:
Paula Merikko, paula.merikko@csc.fi, 044 557 6917

Solita Oy:
Jarno Rikama, jarno.rikama@solita.fi, 040 580 7471

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Kaisu Piiroinen, kaisu.piiroinen@minedu.fi, 0295 3 30359

Opetushallitus:
Riikka Vacker, riikka.vacker@oph.fi, 029 533 1215

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on edelläkävijä koulutuksen, tutkimuksen, kulttuurin ja julkisen hallinnon yhteentoimivuuden tekijänä. CSC tarjoaa suomalaisen tiedeyhteisön käyttöön myös Pohjoismaiden tehokkaimman laskentaympäristön, huippunopeat ja luotettavat tietoliikenneyhteydet sekä Suomen parhaat tieteen tietotekniikan asiantuntijat ja palvelut. CSC on voittoa tavoittelematon, opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima valtion erityistehtäväyhtiö.

Solita Oy on yli 400 ammattilaista työllistävä digitaalisen liiketoiminnan asiantuntijayritys. Solita kulkee digitalisoitumisen etulinjassa niin tiedolla johtamisessa kuin sähköisessä liiketoiminnassa ja toimii asiakkaidensa matkaoppaana digitalisoituvassa maailmassa. Solita rakentaa uutta liiketoimintaa ja palveluja yrityksille ja julkishallinnon kautta kaikille suomalaisille.