Uutisia

null Avoimet oppimateriaalit tukevat jatkuvaa oppimista

Avointen oppimateriaalien käytön edistäminen -hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteiskehittämishanke, jota CSC koordinoi.

Hankkeessa kehitetään kaikille koulutusasteille suunnattua, jatkuvaa oppimista tukeva kansallinen palvelu, jonka avulla palveluun tallennetut ja haravoidut avoimet oppimateriaalit olisivat eri toimijoiden löydettävissä ja käytettävissä yhdestä paikasta. Oppimateriaaleja voisi hyödyntää esimerkiksi opetuksessa tai oman osaamisen kehittämisessä.

Hankkeen toimintaa ohjaa työryhmä, jonka toimikaudeksi on asetettu 7.11.2018–1.6.2020. 

Avoimet oppimateriaalit voivat olla tekstitiedostoja, pelejä, kirjoja, videoita, sivustoja, tehtäviä tai melkein mitä tahansa materiaaleja, joita voi käyttää opetuskontekstissa. Niiden käyttöoikeudet on määritelty avoimella lisenssillä – tai ne ovat muulla tavoin määritelty vapaasti tai vähin rajoituksin ja maksuttomasti käytettäviksi, muokattaviksi ja uudelleen jaettaviksi. 
 


KUVA: ADOBE STOCK


Palvelu kokoaa julkisin varoin tuotettuja avoimia oppimateriaaleja yhteen näkymään ja tarjoaa yhteisen tietovarannon avointen oppimateriaalien hakemiseen ja tallentamiseen. Palveluun voi tallentaa omia oppimateriaaleja ja materiaalien metatietoja.

Lisäksi palvelu kokoaa metatietoja eri lähteistä, jolloin esimerkiksi toisilla sivustoilla sijaitsevat, jo olemassa olevat avoimet oppimateriaalit ovat löydettävissä palvelun kautta.

Kehityksessä pyritään hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan jo olemassa olevia ratkaisuja. Maistiaisia avoimista oppimateriaaleista pääsee tarkastelemaan maaliskuussa 2019 osoitteessa aoe.fi. Palvelun ensimmäinen versio tulee käyttäjille avoimeksi vuoden lopulla, joskin kehitystyö jatkuu tallennuksen, analytiikan ja oppimateriaalimäärän kerryttämisen osalta vuonna 2020. 
 

Avoimet oppimateriaalit kasvattavat suosiotaan

Avoimia oppimateriaaleja on edistetty kansainvälisesti usean vuosikymmenen ajan: esimerkiksi UNESCO on vuosituhannen alusta muun muassa koordinoinut usean valtion julkilausumia avointen oppimateriaalien edistämisen puolesta sekä koonnut tietoa avointen oppimateriaalien edistämisestä eri valtioissa.

Useita kansainvälisiä palveluja on perustettu avoimille oppimateriaaleille, joiden myötä avoimia oppimateriaaleja löytyy satojatuhansia. Myös avointa tiedettä ja avoimia kulttuuriaineistoja, joita hyödynnetään opetuksessa, on jo runsaasti saatavilla.

Viime vuosina toiminta avointen oppimateriaalien parissa on tiivistynyt entisestään. Esimerkiksi vuonna 2017 järjestettiin valtioiden laaja yhteistyökonferenssi 2nd OER World Congress. Samana vuonna EU:n Horizon 2020 -rahoitus annettiin X5Gon-projektille, joka luo uutta Euroopan laajuista Open educational resources (OER) -käyttökokemusta.

Myös Suomessa on viime vuosina käynnistetty useita kehittämishankkeita, joissa edistetään ja tuotetaan avoimia oppimateriaaleja. Muun muassa moni korkeakoulun kehittämishanke, opettajien täydennyskoulutuksen kehittämishanke ja toisen asteen oppimateriaalien kustannusten alentamisen pilottihanke työskentelevät avointen oppimateriaalien parissa. Lue lisää esimerkiksi avoimista oppimateriaaleista korkeakoulujen yhteistyössä tai kokeilukulttuuria perusopetukseen luoneen Perusopetuksen Wikiloikan saavutuksista.KUVA: ADOBE STOCK


Avointen oppimateriaalien edistäminen yhteistyössä 

Oppimateriaalipalvelusta on syksyllä luotu käyttöliittymän malli, joka havainnollistaa millainen valmis palvelu voisi olla. Parhaillaan palvelusta tehdään käyttäjille avattavaa infosivua, johon tulee jo oppimateriaaleja käytettäväksi.

Helppokäyttöisyys, selkeys ja ison käyttäjäjoukon erilaisiin tarpeisiin vastaaminen ovat tärkeitä kriteerejä palvelulle, jonka takia hankkeessa osallistetaan eri käyttäjäryhmiä laajasti.

Palvelun kehittämiseen ja Avointen oppimateriaalien edistäminen -hankkeeseen pääsee tutustumaan keväällä esimerkiksi seuraavissa tilaisuuksissa:

  • 12.3. Webinaari Oppimisen avoimuuden virtuaalipäivässä
  • 20.3. kello 14–17 ITK-päivillä Avoimet oppimateriaalit jatkuvan oppimisen tukena -työpaja ja ITK-näyttely 20.–22.3. Työpaja on ilmainen eikä vaadi osallistumista ITK-konferenssiin
  • 11.4. kello 14–16 Kohtio-konferenssissa järjestettävä työpaja


Ilmoittaudu yllä olevista linkeistä mukaan vaikuttamaan lopullisen palvelun muotoutumiseen ja kuulemaan lisää tulevasta palvelusta! Työpajoissa tutustutaan esimerkiksi palvelun toiminnallisuuksiin, oppimateriaalien kuvailuun sekä eri koulutusasteiden erityistarpeisiin.

Käyttäjien kommentit ja palaute ovat erityisen tärkeitä palvelun kehittämisvaiheessa.
 

Lisätietoa: