Case Kansalliskirjasto: Yhteistyönä kansallisen kulttuuriperinnön säilytystä jälkipolville

Case Kansalliskirjasto: Yhteistyönä kansallisen kulttuuriperinnön säilytystä jälkipolville

Tiedon pitkäaikaissäilytyksellä varmistetaan kulttuuriperintöaineistojen säilyminen, tiedon siirtyminen tuleville sukupolville ja ymmärrettävyyden säilyminen.

Yhteistyössä Kansalliskirjaston kanssa suunnittelimme ja toteutimme tiedon pitkäaikaissäilytyksen (PAS) ratkaisun sekä FINNA -asiakasliittymän alustan ylläpitoratkaisun Kansallinen Digitaalinen Kirjasto (KDK) -hankkeessa.

 

PAS-palvelussa säilytetään Kansalliskirjaston lisäksi esimerkiksi Kansallisen audiovisuaalisen instituutin, Kansallisarkiston ja Museoviraston aineistoja.

Kansalliskirjaston johtaja Kristiina Hormia-Poutanen kertoo:

"Meillä on neljä suurta kansallista hanketta meneillään ja lähes kaikkiin näihin liittyy yhteistyö CSC:n kanssa. Yhteistyöllä pyritään tuottamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisia, asiakkaan tarpeita vastaavia palveluita."


Lisätietoa:

 asiakaspalvelu@csc.fi

 finna.fi

 www.kdk.fi