Uutisia

Takaisin

CSC liittyi Open Preservation -järjestön jäseneksi

CSC on liittynyt Open Preservation Foundationin (OPF) jäseneksi. Jäsenyys OPF:ssa avaa keskusteluyhteyden moniin eurooppalaisiin pitkäaikaissäilytyksen (PAS) palveluiden tuottajiin ja tiivistää yhteistyötä kansainvälisten toimijoiden välillä.

OPF:n jäsenyys lisää kansallisten PAS-palvelujen näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

OPF on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka mahdollistaa yhteistyössä jäsenorganisaatioiden kanssa yhteiset ratkaisut vaikuttavaan ja tehokkaaseen digitaaliseen säilyttämiseen.

OPF luo, ylläpitää ja kehittää avoimeen lähdekoodiin perustuvia digitaalisia säilytystyökaluja. Nämä työkalut, ohjelmistot ja standardit mukaanlukien, antavat organisaatioille mahdollisuuden arvioida, validoida, dokumentoida ja lieventää riskejä sekä käsitellä digitaalista sisältöä pitkäaikaissäilytettäviksi halutun politiikan ja parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

OKM:n omistamat ja CSC:n tuottamat kansalliset PAS-palvelut, Kulttuuriperintö-PAS- ja Fairdata PAS-palvelu, perustuvat pitkälti avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin, joista useat ovat OPF:n ylläpitämiä. OPF:n jäsenenä CSC pystyy paremmin vaikuttamaan kansallisille PAS-palveluille tärkeiden komponenttien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä vaikuttamaan mihin suuntaan OPF jatkaa ylläpitämiensä ohjelmistokomponenttien kehittämistä.

Jäsenyys OPF:ssa mahdollistaa myös pitkäaikaissäilytykseen liittyvän osaamisen kehittämisen kansainvälisen yhteisön tukemana merkittävästi paremmin kuin ilman vakuuttavaa kansainvälistä verkostoa.

– Vaikuttamalla aktiivisesti ja osallistumalla työkalujen kehitykseen tuomme myös kansalliseen toimintaan tarvittavaa vakautta, kertoo kehityspäällikkö Kimmo Koivunen CSC:stä.

– OPF tekee tärkeä työtä ylläpitäessään ja kehittäessään avoimen lähdekoodin ratkaisuja pitkäaikaissäilytykseen. Me näemme nämä jaetut ratkaisut keskeisinä elementteinä, kun tuotamme kansallisia kulttuuriperinnön ja tutkimusaineistojen pitkäaikaissäilytyspalveluita. Odotamme innokkaasti tulevaa yhteistyötä ja pyrkimyksiä kehittää uusia pitkäaikaissäilytyksen menetelmiä, malleja ja työkaluja koko digitaalista pitkäaikaissäilytystä tekevälle yhteisölle.

Lisätietoja

Open preservation foundation
Kansalliset pitkäaikaissäilytyspalvelut

Kuva: iStock