Datacite Finland -konsortio

Datacite Finland -konsortio

DataCite Finland -konsortioon liittyminen on edullinen ja helppo tapa organisaatiolle aloittaa DOI-tunnisteiden luominen.

DataCite Finland -konsortion jäsenyyden myötä organisaatio voi jakaa ja hallinnoida omia tutkimusaineistojen DOI-tunnisteita. Tämä vaatii organisaatiolta omia datanhallintajärjestelmiä sekä selkeää datapolitiikkaa.

DataCiten palvelut tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää kansainvälisesti tunnettuja tutkimusaineistojen pysyviä tunnisteita, jotka ovat hyvin linkittyviä esimerkiksi ORCID:in palveluihin.

Lisätietoja ja tiedustelut konsortioon liittymisestä: servicedesk@csc.fi