Finn-ARMA-verkosto

Finn-ARMA-verkosto

Finn-ARMA-verkosto on korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten perustama laaja-alainen yhteistyöverkosto, joka toimii tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden alueella. Finn-ARMAn keskeisin toimintamuoto ovat eri aiheiden ympärille syntyneet työryhmät.

Verkoston toimintaan ovat tervetulleita kaikki sen toimintakentällä työskentelevät asiantuntijat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa ja muissa sidosryhmissä. CSC tarjoaa verkostolle koordinointipalvelun.

Verkoston tehtävät:

  • Edistää korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon, tutkimuksen tuen ja tutkimuspalveluiden asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, ammatillista kehittymistä ja tiedon vaihtoa.
  • Tukee ja edistää verkoston asiantuntijoiden koulutusmahdollisuuksia.
  • Osallistuu valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden koordinointiin ja toteutukseen. Ehdottaa tarpeellisia kehityshankkeita.
  • Antaa lausuntoja ja nimeää asiantuntijoita.
  • Ylläpitää yhteyksiä keskeisiin sidosryhmiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
  • Edistää kokonaiskuvan muodostumista tutkimuksen tuen ja hallinnon alueen kehityssuunnista ja -tarpeista (erityisesti koskien digitalisoitumista).
  • Edistää yhteistä arkkitehtuurityötä korkeakoulujen välillä. Huolehtii tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuurista sekä vastaa tutkimushallinnon sanaston kehityksestä ja ylläpidosta.