Julkaisufoorumin portaali

Julkaisufoorumin portaali

Julkaisufoorumi on tieteellisen julkaisutoiminnan luokitusjärjestelmä, joka tukee tutkimuksen laadunarviointia. Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, ja sitä käytetään yliopistojen rahoitusmallissa.

Julkaisufoorumin portaali kokoaa tiedot eri julkaisukanavista yhteen paikkaan. Portaalissa voit muun muassa hakea ja selailla tietoja, laatia omia listoja, ehdottaa uusia julkaisukanavia tai muutoksia tasoluokkiin. Portaalia hyödynnetään myös tieteellisten arviointipaneelien työssä tasoluokkien päivitys- ja uudelleenarvioinneissa.

Julkaisufoorumi-luokitus on syntynyt tarpeesta arvioida tutkimusorganisaatioiden tieteellistä julkaisutoimintaa määrän lisäksi myös laadullisesti. Kolmiportaisessa luokituksessa kaikkien tieteenalojen keskeiset julkaisukanavat jaotellaan perustasoon, johtavaan tasoon ja korkeimpaan tasoon.

CSC ylläpitää myös julkaisukanavatietokantaa, jossa ylläpidetään kaikkien Julkaisufoorumin arvioimien julkaisukanavien metatietoja.