Uutisia

Takaisin

Maailman ekotehokkaimpiin kuuluva konesali Kajaanissa laajennettu

Suomalaisilla tutkijoilla on nyt käytössään Pohjoismaiden tehokkain laskentaympäristö sekä tieteelliset läpimurrot mahdollistava maailmanluokan laskentateho. Suomen korkeakouluille on valmistunut yhteinen kustannus- ja energiatehokas konesali.

Paikallisten toimijoiden ja CSC:n yhteistyöllä kustannustehokas keskitetty palvelu

UPM Kajaanin entisen paperitehtaan tiloissa Renforsin Rannassa sijaitsevan CSC:n datakeskuksen modulaarisuus mahdollistaa nopean laajentumisen ilman merkittävää uudisrakentamista.

"Olemme iloisia siitä, että olemme pystyneet hyödyntämään paikallisten yritysten osaamista konesalin rakentamisessa ja laajennuksessa. Kaikki osapuolet ovat olleet erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme", kertoo johtaja Marjut Andler CSC:ltä.

Datakeskuksessa on kapasiteettia palvella niin korkeakouluja kuin muitakin toimijoita. Marraskuussa valmistunut, EAKR[1]-hankerahoitteinen toinen konesalimoduuli on hankittu ensisijaisesti korkeakouluja ja niiden yhteisiä palveluja silmälläpitäen. Se otetaan käyttöön vuoden 2015 aikana vaiheittain. Parhaillaan käydään sopimusneuvotteluja usean eri korkeakoulun kanssa.

Uusinta teknologiaa ja maailmanluokan ekotehokkuutta

Kajaanin maantieteellinen sijainti luo ihanteelliset olosuhteet ekotehokkuudelle: konesalin jäähdytys hoidetaan ulkoilman avulla ympäri vuoden. CSC:n Kajaanin datakeskuksen PUE -arvo[2] 1,06 edustaa maailman huipputasoa ja tekee datakeskuksesta houkuttelevan myös ulkomaisille konesali-investoinneille.

"Suomea voidaan pitää kansainvälisestikin katsoen erittäin turvallisena ja kustannustehokkaana paikkana suurten datamassojen säilyttämiseen ja prosessointiin. Myös konesalien ISO/IEC27001-turvallisuussertifiointi lisää osaltaan luottamusta konesalipalvelujen laajentamismahdollisuuksiin", kertoo CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Konelaajennusten jälkeen tutkijoiden käytettävissä on Pohjoismaiden tehokkain laskentaympäristö

CSC:n Cray XC 40 eli Sisu on maailmanlaajuisella Top 500 -listalla sijalla 37 ja HP-superklusteri Taito toisen vaiheen laajennuksen jälkeen sijalla 109. Konekapasiteettia täydentää EU-rahoitteisen PRACE-projektin[3] osittain rahoittama, kilpailevien prosessoriteknologioiden vertailun mahdollistava Bull-hybridijärjestelmä. Myös tieteellisen laskennan pilvipalvelu cPouta on otettu käyttöön, ja se toimii verkon yli saumattomana osana tutkijan omaa ympäristöä.

"Laajennettu Sisu-supertietokone edistää kotimaisen laskennallisen tieteen kilpailukykyä. Monipuolinen ja tasapainoinen kone- ja palvelukapasiteetti vastaa hyvin käyttäjien tarpeisiin, ja suomalaisten tutkijoiden kommentit ja ehdotukset ohjaavat jatkossakin osaltaan CSC:n palveluiden kehityssuunnitelmia", sanoo Kimmo Koski.

Lisätietoja

Sisun laajennuksesta:
kehityspäällikkö Jussi Heikonen, CSC­­ – Tieteen tietotekniikan keskus
jussi.heikonen@csc.fi

Korkeakoulujen yhteisestä konesalista:
johtaja Marjut Andler, CSC­­ – Tieteen tietotekniikan keskus
marjut.andler@csc.fi

[1] EAKR=Euroopan aluekehitysrahasto

[2] PUE = Power Usage Efficiency, datakeskuksen energiankulutuksen suhde jäähdytyksen yms. toimintojen aiheuttamaan kulutukseen

[3] PRACE = Partnership for Advanced Computing in Europe