Uutisia

Takaisin

Osaamisen kehittämiseen vauhtia Compleapin sidosryhmäseminaarissa

CSC:n koordinoima osaamisen kehittämisen EU-hanke Compleap keräsi laajan joukon yhteistyötahoja opetus- ja kulttuuriministeriön Jukola-saliin Helsinkiin 9. huhtikuuta 2018. Hankkeen ensimmäinen sidosryhmäseminaari käynnisti sidosryhmien kanssa tehtävän prototyyppien suunnittelun. Päivän kestäneessä seminaarissa syvennyttiin osaamisen kehittämisen digitaalisiin palveluihin eri teemojen kautta. Seminaarin iltapäivä kului osaamisen kartoittamisen, koulutusvaihtoehtojen vertailun ja sujuvan hakeutumisen työpajoissa.

Compleap on kaksivuotinen EU-rahoitteinen projekti, jossa kehitetään oppijalähtöisiä palveluita yksilöiden osaamisen ja työelämän tarpeiden yhteensovittamiseksi. Tavoitteena on mallintaa osaamisen kehittämistä tukeva palveluiden viitekehys, jota voidaan hyödyntää kansallisesti läpi Euroopan. Lisäksi toteutetaan viitekehykseen pohjautuen kolme digitaalisten palveluiden prototyyppiä, joita testataan hankkeen toisen vuoden aikana yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa kehitettävät prototyypit nivoutuvat osaksi jo olemassa olevia kansallisia infrastruktuureja, ja niissä hyödynnetään oppimisanalytiikkaa yksilöiden valintojen tukemisessa.

Osaaminen osana kaikkea oppimista 

Compleapin hankekausi käynnistyi joulukuussa 2017. Projektin ensimmäisten kuukausien aikana projektitiimi on työstänyt viitekehyskuvausta oppijan osaamisen kartoittamisen polusta.

Oppijalähtöisenä hankkeena Compleap tarkastelee, mitä digitaalisia palveluita oppija käyttää osana osaamisen kartoittamisen prosessiaan ja miten tämä voisi olla mahdollisimman lähestyttävä ja sujuva kokonaisuus. Kansainvälinen viitekehys käsittelee osaamista osana kaikkea oppimista – niin korkeakoulutusta, ammatillista koulutusta, työelämää kuin muuta osaamisen kartoittamista.

Sidosryhmäseminaarilaiset perehtyivät Compleap-hankkeeseen Helsingissä huhtikuussa 2018.

Seminaarissa esiteltiin viitekehystyön tähänastiset tulokset.

 – Seminaarissa nousi esille erityisesti osaamisen kehittämisen tarpeet työssäkäyvillä ja alaansa vaihtavilla aikuisilla. Compleap lähestyy osaamisen kehittämistä jatkuvan oppimisen näkökulmasta siten, että digitaaliset palvelut hyödyttäisivät oppijaa tämän iästä tai elämäntilanteesta riippumatta, kertoo Compleap-hankkeen projektikoordinaattori Antti Laitinen CSC:ltä

Seminaarin iltapäivä kului työpajoissa prototyyppien ideoinnin parissa. Työpajoissa kerättiin sata ideaa osaamisen kehittämisen digitaalisista palveluista. Projektitiimi työstää näistä ideoista prototyyppiaihiot, joita työstetään eteenpäin yhdessä sidosryhmien kanssa.

Yhteistyö jatkuu Haagissa

Helsingissä järjestetty sidosryhmäseminaari kokosi onnistuneesti tahoja koulutustoimijoista ammattiliittoihin, opiskelijajärjestöihin ja työmarkkinatoimijoihin. Keskustelu työpajoissa oli runsasta, seminaari nähtiin antoisana ja Compleap-hanke ajankohtaisena ja tarpeellisena.

Kesällä käynnistyy Compleapin prototyyppien kehitys, joiden onnistumisessa sidosryhmien asiantuntijuus on merkittävässä osassa. Prototyyppien kehitystä johtaa Opetushallitus, joka järjestää aiheeseen liittyviä työpajoja asiantuntijoille. Mukaan sidosryhmäyhteistyöhön pääsee ottamalla yhteyttä osoitteeseen compleap(at)csc.fi.

EU-projektina Compleapin sidosryhmätyö on luonteeltaan kansainvälistä. Seuraava sidosryhmäseminaari järjestetään Alankomaissa Haagissa 14. kesäkuuta 2018. Seminaarin järjestää DUO (Dienst Institute Onderwjis), joka johdattaa keskieurooppalaiset osallistujat Compleapin viitekehyksen ja prototyyppien aiheisiin. Ilmoittautuminen seminaariin aukeaa lähiaikoina osoitteeseen https://compleap.eu.

Lisätietoja: https://compleap.eu, compleap(at)csc.fi

Tutustu CSC:n yhteistyöprojekteihin täällä.