Pysyvien tunnisteiden palvelut

Pysyvien tunnisteiden palvelut

CSC on yksi kansallisista tunnistepalveluiden hallinnoijista. Tarjoamme pysyviä tunnisteita ensisijaisesti tutkimusaineistoille ja tutkimushallinnon palveluille.

Pysyvien tunnisteiden palveluiden avulla tuetaan yhteentoimivuutta, tiedon yksilöintiä ja pysyvien viittausten ylläpitoa. Pysyvät tunnisteet ovat myös tieteessä hyvän tiedonhallinnan edellytys. Tunnisteiden käyttö on keskeisessä roolissa FAIR-periaatteiden toteuttamisessa.

CSC on DataCiten ja ePICin jäsen, ja se pystyy tarjoamaan erilaisia handle-tunnisteita, kuten DOI:ta. Lisäksi monissa CSC:n tuottamisessa palveluissa hyödynnetään Kansalliskirjaston hallinnoimia URN-tunnisteita.

Peruspalveluihin ei kuulu laajempaa koulutusta tai ohjausta, mutta koordinoimme avointa kansallista PID-verkostoa ja tarjoamme tukea toiminnallisten tunnisteiden valintaan ja hallintaan.

Yleinen tutkimusaineistojen metatietoformaatti DataCite vaatii DOI-tunnistetta osana metatietoja. DOI-tunnistetta käytetään myös yleisesti tutkimusaineistoihin viittaamisessa.

Ota yhteyttä: servicedesk@csc.fi