Uutisia

Takaisin

Suomen tieteen taso on noussut

Suomen tieteen taso on noussut 2010-luvulla, selviää tuoreesta Suomen Akatemian teettämästä Tieteen tila 2018 -katsauksesta.

Raportissa julkaisutoimintaa, tieteellistä vaikuttavuutta sekä julkaisuyhteistyötä tarkastellaan bibliometrisin menetelmin. Suomen tieteen tasoa kuvattiin Top10-indeksillä, joka perustuu suomalaisten julkaisujen osuuteen maailman viitatuimman kymmenyksen joukossa eri tieteenaloilla.

Indeksi on kuluvalla vuosikymmenellä kohonnut. Tunnusluku on vuosien 2012–2015 julkaisuille 1,12, kun maailman keskitaso on 1. Monet keskeiset verrokkimaat ovat kuitenkin edelleen selvästi Suomea edellä.

– Indeksi on kehittynyt oikeaan suuntaan. Bibliometriset indikaattorit tarjoavat yhden näkymän tieteellisen vaikuttavuuden tarkasteluun, mutta eivät yksinään anna kokonaiskuvaa tutkimuksen tasosta. Muutokset ovat aina monien pitkäjänteisten tekijöiden tulosta, muistuttaa Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila tiedotteessa.

Tutkimuksen ja osaamisen keskittymien – ekosysteemien – sekä ilmiöpohjaisuuden merkitys korostuvat katsauksen mukaan tieteen teossa jatkossa. Laadukkaiden, vaikuttavien ja vetovoimaisten tutkimuksen ja osaamisen keskittymien katsotaan olevan välttämättömiä Suomen kehitykselle.

Lisäksi raportti suosittaa tarttumaan hanakasti digitalisaation ja avoimen tieteen mahdollisuuksiin tutkimuksen ja opetuksen kehittämisessä.KUVA: THINKSTOCK
 

Tutkimus- ja kehittämistoimintaan panostettava

Euroopan unionin tavoite on, että tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostusten osuus bruttokansantuotteesta eli t&k-intensiteetti ylittää kolme prosenttia. Tutkimus- ja innovaationeuvoston visiossa ja tiekartassa vuoteen 2030 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030-visiossa tavoitteeksi on määritelty, että Suomessa luku nousee vuoteen 2030 mennessä peräti neljään prosenttiin.

Vuonna 2017 Suomen t&k-intensiteetti oli 2,76 prosenttia.

– Tutkimus- ja innovaationeuvoston ja korkeakouluvision tavoite neljän prosentin tutkimus- ja kehitysintensiteetistä edellyttää merkittäviä toimia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, korostaa Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja Anni Huhtala tiedotteessa.
 

CSC mukana tukemassa korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä

CSC on tehnyt opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen Akatemian kanssa bibliometriikkaan liittyvää yhteistyötä jo vuosikymmenen ajan. Aiempien vuosien tapaan suomalaisten organisaatioiden tieteellistä julkaisutoimintaa kuvaavien tunnuslukujen laskenta, eli bibliometrinen analyysi, muodostaa keskeisen osan Tieteen tila -raporttia.

CSC:n tuottama bibliometrinen laskenta perustuu Clarivate Analytics -analytiikkayrityksen Web of Science -aineistoon, johon opetus- ja kulttuuriministeriö on ostanut lisenssin suomalaisen julkaisutoiminnan määrän ja vaikuttavuuden seurantaa ja vertailua varten.

OKM:n ja Suomen Akatemian CSC:ltä tilaamat analyysit päivittyvät vuosittain myös Opetushallinnon tilastoportaali Vipuseen, joka tarjoaa laajasti eri aineistoihin perustuvia bibliometrisiä tunnuslukuja kenen tahansa hyödynnettäväksi.

Suomen Akatemian tieteen tila -työssä tuotetaan materiaalia, joka tukee yliopistojen ja tutkimuslaitosten omaa kehitystyötä sekä vahvistaa tiedepolitiikan toimijoiden käytössä olevaa tietopohjaa.

Jutun pohjana on käytetty Suomen Akatemian tiedotetta.
 

Lisätietoja: