Uutisia

null TEHDAS-yhteistoimintahanke ehdottaa palveluita terveystietojen jakamiseen ja käyttöön

TEHDAS-yhteistoimintahanke ehdottaa palveluita terveystietojen jakamiseen ja käyttöön

Tuoreessa raportissa TEHDAS-yhteistoimintahanke ehdottaa palveluita, joita tuleva European Health Data Space (EHDS) voisi tarjota terveystietojen toissijaiseen käyttöön. Nämä palvelut on tarkoitettu Euroopan laajuisen rajat ylittävän terveystietojen jakamiseen ja hyödyntämiseen käyttäjäpolun jokaisessa vaiheessa.

TEHDAS-yhteistoimintahanke auttaa EU:n jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota kehittämään yhteisiä käytäntöjä terveystietojen Euroopan laajuiseen toissijaiseen käyttöön kansanterveyden ja terveydenhuollon tutkimuksen ja innovoinnin hyödyksi. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa Euroopan kansalaiset, yhteisöt ja yritykset hyötyvät turvallisesta ja saumattomasta pääsystä terveystietoihin riippumatta siitä, missä niitä säilytetään.

– Terveysdata tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia tutkimukselle ja päätöksenteolle. Tällä hetkellä sitä ei hyödynnetä riittävästi, etenkään Euroopan laajuisesti eri maiden välisessä yhteistyössä. Tulevien EHDS-käyttäjien odotuksiin ja tarpeisiin perustuen olemme tunnistaneet terveysdatan toissijaisen käytön palveluprosessin, joka konkretisoi käyttäjän vaiheita palvelujen keskellä - aina oikean datan löytämisestä sen käytön tulosten julkaisemiseen. Raportti kuvaa palveluprosessin eri vaiheisiin liittyvät keskeisimmät palvelut, joita jokainen EHDS:ään kuuluva paikallinen keskus, myös Suomesta, tarjoaa datan käyttäjille , sanoo Helena Lodenius, vanhempi projektikoordinaattori CSC:ltä.  

Suomi on edelläkävijä terveystietojen toisiokäytön mahdollistamisessa. Sitra koordinoi ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy on yksi suomalaisista liitännäiskumppaneista TEHDAS-hankkeessa.

Lue lisää