Uutisia

null Uutta tietoa kansallisista EOSC rakenteista

Uutta tietoa kansallisista EOSC-rakenteista

Tuore selvitys tekee laajan katsauksen kansallisen tason EOSC-koordinaatioon ja sidosryhmätyöhön Euroopan eri maissa.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus toteutti osana EOSCsecretariat.eu-projektia selvityksen Kansalliset EOSC-rakenteet – katsaus kansallisiin EOSC-koordinointi- ja sitouttamismekanismeihin Euroopassa (lokakuu 2021). Selvitys tarkastelee, minkälaisia järjestelyjä eri Euroopan maat ovat tehneet kansallisen EOSC-koordinaation toteuttamiseksi ja sidosryhmien osallistamiseksi. Selvitys analysoi myös sitä, miten nämä uudet rakenteet asettuvat laajempaan EOSC-kumppanuuden kontekstiin.

Tutkimus antaa kattavan yleiskuvan kansallisista EOSC -rakenteista 24 EU-jäsenmaassa, 11 Horisontti Eurooppa -puiteohjelmaan assosioituneessa maassa sekä Sveitsissä vuonna 2021 (yhteensä 36 maata). Se tarjoaa tietoa kansallisten EOSC-rakenteiden tavoitteista, toiminnasta ja hallintomalleista sekä kuvailee hyviä käytäntöjä ja keskeisimpiä haasteita sidosryhmien sitouttamiseen ja kansallisten EOSC-rakenteiden ylläpitoon liittyen.  Lisäksi selvitys nostaa esiin hyötyjä, joita kansalliset EOSC-rakenteet voivat tuoda muille maille, EOSC-kumppanuudelle sekä koko EOSC-ekosysteemille.

Selvityksen tulokset paljastavat, että suurimmassa osassa tutkituista maista on jo kansallinen EOSC-rakenne olemassa (esim. EOSC-foorumi Suomessa) tai ne ovat parhaillaan luomassa sellaista. Lähes kaikki pyrkivät luomaan pysyviä rakenteita. Lisäksi tulokset paljastavat, että tällä hetkellä vain kahdessa maassa (Itävalta, Viro) kansallinen EOSC-rakenne vastaa maan valtuuttamaa organisaatiota EOSC-yhdistyksessä (engl. mandated organisation). Niiden lisäksi yhdeksän muuta maata ovat perustamassa oikeuskelpoisia organisaatioita, joista tulee maan valtuuttamia jäsenorganisaatioita EOSC-yhdistyksessä. Näihin ja moniin muihin havaintoihin liittyen tutkimus antaa suosituksia, miten EOSC-kumppanuus ja koko EOSC-ekosysteemi voivat hyötyä kansallisista EOSC-rakenteista ja päinvastoin.

Lue raportti