null Case VIRTA: Yli miljoonan opiskelijan tiedot hyötykäyttöön yhdestä paikasta

Case VIRTA: Yli miljoonan opiskelijan tiedot hyötykäyttöön yhdestä paikasta

CSC:n ylläpitämä ja kehittämä VIRTA-opintotietopalvelu palvelee korkeakoulujen omaa tiedolla johtamista ja elinikäistä oppimista. Lisäksi se tarjoaa lukuisille palveluntarjoajille, viranomaisille ja tutkijoille yhteismitallista ja ajantasaista tietoa esimerkiksi suoritetuista tutkinnoista, opintosuorituksista ja opiskeluvaihdoista.

VIRTA-tietojen käyttömahdollisuus ja vertaileminen muihin tietoaineistoihin edistää käytännön tutkimuksen kannalta keskeistä tieteen digitalisaatiota.


Hannu Karhunen, vanhempi tutkija, Palkansaajien tutkimuslaitos, tutkija, Tilastokeskus:

"VIRTA-aineisto kokoaa ensimmäistä kertaa kaikkien korkeakoulujen opiskelijarekisterit ja niiden lukuisat muuttujat. Fiona-etäkäyttöjärjestelmässä VIRTA-aineistoihin voidaan yhdistaa muita tekijöitä ja muuttujia turvallisesti ja joustavasti. CSC:n kanssa tehty VIRTA-yhteistyö on hyvä esimerkki siitä, miten suomalaista tutkimusta voidaan edistää käytännön tasolla."

Paula Heikkinen, suunnittelija, KELA, kehittämispalvelut:

"VIRTA-opiskelutietoja käytetään Kelassa opintotukiasioiden hoitamisessa. VIRTA-opintotietopalvelusta löytyy ajantasaiset ja kattavat opiskelutiedot, joita voidaan hyödyntää hyvin monissa opintotukeen liittyvissä käsittelytilanteissa."

Kristiina Lampinen, suunnittelija, KELA, kehittämispalvelut:

"Asiakkaille Kelan ja CSC:n yhteistyö näyttäytyy entistäkin parempana ja nopeampana asiakaspalveluna, sillä Kela saa tiedot suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta eikä opiskelijan tarvitse toimittaa kaikkia tietoja tai selvityksiä itse. Yhteistyömme CSC:n kanssa on sujunut erittäin hyvin. Olemme saaneet nopesti vastauksia tiedusteluihimme ja yhteiset kokoukset olemme pitäneet pääasiassa online-kokouksina hyvässä yhteisymmärryksessä."

Lisätietoja

 asiakaspalvelu@csc.fi

 virta@csc.fi