Artikkelit

Visualisointi kertoo enemmän kuin tuhat lukusanaa

Laskenta ja mittaukset tuottavat numeroita. Ihminen on kehittynyt tulkitsemaan asioita, joita hän aisteillaan ympäristössään havaitsee, ei numerosarjoja. Aivot ovat tarkimmillaan kuvia analysoidessaan, joten on luonnollista visualisoida tutkimustulokset kuviksi.

Lue lisää »

SARS-CoV-2-viruksen pääproteaasin toimintamekanismia selvittämässä

Vattulaisen ryhmä käyttää atomistisia molekyylidynamiikkasimulaatioita ja koneoppimista selvittääkseen SARS-CoV-2-viruksen pääproteaasi mPro:n toimintamekanismin.

Lue lisää »

Käännösten avulla kohti kielen ymmärtämistä

MultiMT, yksi CSC:n Puhti-supertietokoneen pilottiprojekteista, hyödyntää syväoppimista löytääkseen merkityksiä, jotka eivät ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen kieleen.

Lue lisää »

LUMI-loppukäyttäjäwebinaarin jälkimainingit

CSC järjesti LUMI-supertietokoneen tuleville käyttäjille webinaarin. Pääpuhujien esitysten lisäksi loppukäyttäjät pääsivät esittämään kysymyksiä supertietokoneesta.

Lue lisää »

Kvasi — kvanttilaskennan simulaattori CSC:lle

CSC:n palveluvalikoimaan on tulossa kvanttilaskentasimulaattori, jolla voi simuloida jopa 30-kubittisella kvanttitietokoneella ajettavia algoritmeja. Kvanttisimulaattori antaa suomalaiselle tiede- ja tutkimusyhteisölle mahdollisuuden valmistautua tulevaan kvanttilaskennan kauteen.

Lue lisää »

Supertietokoneet apuna SARS-CoV-2 lääkeaineiden etsinnässä

Tutkijat etsivät uuden koronaviruksen piikkiproteiinin pinnalta alueita, joihin lääkeaine voisi sitoutua ja samalla estää viruksen tarttuminen ihmisen solujen pinnalla olevaan ACE2-proteiiniin. CSC:n COVID-19-pandemian vastaiseen tutkimukseen varaama laskentakapasiteetti on nopeuttanut tutkimuksen etenemistä merkittävästi.

Lue lisää »

CSC tarjosi resursseja – Biohackatonissa kehitettiin uusia työkaluja COVID-19-analyysiin

Yli 20 erilaista projektia ja yli 500 tutkijaa, ohjelmistokehittäjää ja lääketieteen asiantuntijaa tapasivat virtuaalisesti 5.-11. huhtikuuta tavoitteenaan parantaa COVID-19-datan saatavuutta, protokollia, analyysejä ja tarjota pilvi- ja laskentaresursseja vaativien data-analyysien suorittamiseksi.

Lue lisää »

LUMI tuo uusia mahdollisuuksia tekoälytutkimukseen

Tekoälymenetelmien vaatimukset tuntee hyvin tutkija Kimmo Kartasalo Tampereen yliopistosta. Kartasalo näkee LUMI-supertietokoneen ja sen valtavan laskentakapasiteetin myötä avautuvan lukuisia erilaisia mahdollisuuksia esimerkiksi tekoälyä hyödyntävän tutkimuksen parissa.

Lue lisää »

LUMI tulee vuoden päästä

LUMI-järjestelmän toiminnan käynnistyessä vuoden 2021 alussa se on yksi maailman tehokkaimpia tutkimuskäytössä olevia supertietokoneita. LUMIn suunnittelufilosofiana oli luoda alusta, joka mahdollistaa keinoälyn menetelmien, erityisesti syväoppimisen, perinteisten laajan skaalan simulaatioiden sekä suurten datamassojen analytiikan yhdistymisen saman haasteen ratkaisemisessa.

Lue lisää »

Uusia työkaluja korkean energian ja heikkojen sidoksien kvanttikemiaan

Fuusioreaktorin rakenteiden säteilyvaurioiden hallinta on merkittävä haaste fuusioreaktoreiden suunnittelussa ja kehittelyssä. Fuusioreaktioiden tuottamien korkeaenergisten hiukkasten aiheuttamien säteilyvaurioiden laskennallinen mallintaminen vaatii tarkkaa tietoa potentiaalienergiakäyrän vahvasti hylkivästä osasta.

Lue lisää »

Supertietokone jäähtyy ympäristöystävällisesti

Granlund on suunnitellut Kajaaniin sijoitettavan eurooppalaisen supertietokoneen konesalin. Konesalioperointi on hiilineutraalia – hiilijalanjälki voi olla jopa negatiivinen.

Lue lisää »

LUMI tuo uusia mahdollisuuksia myös yhteiskuntatieteille

Datan määrän kasvaessa laskennalliset menetelmät ovat levinneet luonnontieteiden puolelta entistä enemmän myös muille tieteen aloille, mukaan luettuna niin sanottuihin ihmistieteisiin. Yhteiskunnan digitalisoituminen muuttaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.

Lue lisää »

Tekoäly tunnistaa eturauhassyövän lähes virheettä

Tampereen yliopiston ja Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijat kouluttivat tekoälyn eturauhassyövän diagnosoimiseen ja luokitteluun. Tekoälyjärjestelmä kykeni miltei virheettömästi tunnistamaan syöpää sisältävät koepalat.

Lue lisää »

Kokeet ja simulaatiot paljastivat solujen energiantuotannon keskeisen entsyymin rakenteesta uutta atomitason ymmärrystä

Tutkijat Suomesta ja Saksasta selvittivät kokeellisin ja laskennallisin menetelmin soluhengityksessä keskeisen entsyymin eli hengitysketjun kompleksi I:n rakenteen ja löysivät tähän proteiiniin sitoutuneen tärkeän substraattimolekyylin.

Lue lisää »

Katse asiointikokemukseen! Digisfäärin esipäivässä kehitettiin oppijan ja tutkijan polkuja

Digisfäärin alla Aalto-yliopiston ja CSC:n yhteistyöllä toteutettu workshop-päivä kokosi koulutuksen asiantuntijoita jäsentämään, kehittämään ja rakentamaan korkeakoulujen oppijan ja tutkijan polkuja. Yli 80 ilmoittautunutta osoitti asiakaskokemuksen olevan korkeakouluille ajankohtainen aihe.

Lue lisää »

Kansainvälisen tutkijaryhmän kehittämä uusi analyysimenetelmä antaa tarkkaa tietoa hiilen rakenteesta

Kansainvälinen tutkijaryhmä otti uuden edistysaskeleen hiilimateriaalien atomitason luonteen kuvaamisessa. Röntgenspektroskopian tuottamaa dataa on erittäin työlästä tulkita, sillä spektriin summautuu tietoa lukuisista pinnan paikallisista kemiallisista ympäristöistä. Tässä kohtaa laskennalliset menetelmät tarjoavat uuden selkeämmin tulkittavan vaihtoehdon.

Lue lisää »

Kolme vuosikymmentä supertietokoneita

Supertietokoneiden aikakauden Suomessa katsotaan alkaneen syksyllä 1989 kun Cray X-MP asennettiin CSC:n edeltäjän Valtion tietokonekeskuksen konesaliin.

Lue lisää »

Avoimen tiedon elementtejä sisältävien sopimusten valvonta: miksi artikkelitason metatieto on tärkeää

Knowledge Exchange -verkoston Monitoring Open Access tehtävä- ja viimeistelyryhmä tutki konsortioiden ja suurimpien kustantajien välisiä avoimen tiedon elementtejä sisältäviä sopimuksia KE-verkoston jäsenmaissa vuosina 2016–2019.

Lue lisää »

Digitaaliset välineet elinikäistä oppimista mahdollistamassa – Compleap esitteli vaihtoehtonsa päätösseminaarissaan

Compleap EU-hankkeessa on kuluneiden kahden vuoden aikana kehitetty uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja kansalaisten elinikäisen oppimisen tukemiseksi. Hankkeen tuloksia esiteltiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden oheistapahtumiin lukeutuvan ammattitaitoviikon (European Vocational Skills Week) avajaispäivänä maanantaina 14.10.Helsingissä.

Lue lisää »

Plastinen lasi ei murru

Kansainvälinen tutkimusryhmä onnistui luomaan plastista lasia, joka ei murru normaalin lasin tapaan, vaan se kykenee venymään ja painumaan kasaan. Simuloinneissaan tutkijat havaitsivat, että atomien liikkuminen, atomitason ryömimisilmiö, selittää lasin venymisen murtumatta.

Lue lisää »