Artikkelit

Sisältö, joissa tagi Viewpoints.

 

Sisältö, joissa tagi Viewpoints.

CSC tukee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa

Ammattikorkeakoulujen avoin TKIi-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta vuosille 2018–2020 saaneista korkeakoulujen kärkihankkeista. Yhteistyössä järjestetyssä työpajassa pohdittiin, kuinka CSC:n palvelut voisivat nyt ja tulevaisuudessa tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää »

Korkeakoulutuksen IT-ammattilaiset koolla EDUCAUSE-konferenssissa

Digitaalinen murros ja kehittyvä teknologia tuovat korkeakouluille entistä enemmän mahdollisuuksia muuttua ja kehittyä. Tulevaisuuden koulutukselta halutaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Vuotuinen EDUCAUSE-konferenssi järjestettiin 30.10.–2.11. Yhdysvalloissa Denverissä. Tapahtuma toi yhteen yli 8000 korkeakoulutuksen IT-ammattilaista sekä palveluntarjoajaa ympäri maailman vaihtamaan tietoa ajankohtaisista teemoista kuten digitaalisesta murroksesta ja jatkuvasta oppimisesta.

Lue lisää »

Avoimet oppimateriaalit, oppijan joustavaa opintopolkua tukeva näppärä tunnistusratkaisu sekä sähköinen arviointi opetuksessa herättivät kiinnostusta

CSC osallistui Hämeenlinnassa Aulangolla järjestettyyn ITK2019-tapahtumaan. Tapahtumassa puhuttivat opintojen joustavuutta ja jatkuvaa oppimista tukevat palvelut.

Lue lisää »

Tieteen ja koulutuksen kunnianpalautus

Tieteellisen tiedon merkitys, avoin tiede ja jatkuva oppiminen nousivat esille Avoimuudella Euroopan johtotähdeksi -vaalipaneelissa. Panelistit olivat yksimielisiä siitä, että seuraavalla vaalikaudella tarvitaan tieteen ja koulutuksen kunnianpalautus ja rahoitukseen miljardi euroa lisää.

Lue lisää »

Jaettu visio korkeakoulujen digiloikan perusedellytyksenä – aika varmistaa yhteinen polku

Toukokuussa järjestetty Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö –seminaari kokosi kahdeksi päiväksi yhteen noin 250 korkeakoulutuksen asiantuntijaa. Seminaarin tavoitteena oli edistää Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030 ja sen läpileikkaavina teemoina olivat yhteentoimivuus sekä yhteinen viitearkkitehtuurityö. Digitaalisen palveluympäristön harmonisointiin liittyvät haasteet nousivat keskiöön puheenvuoroissa.

Lue lisää »

Oppimisanalytiikkaa kehitettävä osana kansainvälistä yhteisöä - webinaari luotasi oppimisanalytiikan kenttää meillä ja maailmalla

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen kiinnostaa enemmän kuin koskaan. Oppimisprosessista kertyvä data on analytiikan keinoin käytettävissä muun muassa oppimisen itsesäätelyn ja tiedolla johtamisen tueksi. Oppimisanalytiikan avulla voidaan esimerkiksi havaita ja ratkaista ongelmia opetuksen järjestämisessä ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Käynnissä on runsaasti hankkeita, ja kansallisesti sekä kansainvälisesti etsitään yhteisiä toimintamalleja muun muassa datan eettiseen käyttöön. Helsingin yliopisto, Oulun yliopiston AnalytiikkaÄly-hanke ja CSC järjestivät toukokuun 8. päivänä oppimisanalytiikka -aiheisen webinaarin, johon ilmoittautui lähes 200 osalistujaa.

Lue lisää »

Avointen oppimateriaalien työpaja korkeakoulujen kehittämishankkeille korosti yhteistyön tärkeyttä

Korkeakoulujen kehittämishankkeille helmikuussa järjestetty työpaja avoimista oppimateriaaleista keräsi koolle kehittämishankkeiden, kirjastojen sekä opinto- ja tietohallinnon edustajia eri korkeakouluista. Työpaja keskittyi tarjoamaan yhteistyön välineitä kehittämishankkeille niissä tuotettujen materiaalien käyttöä ja elinkaarta ajatellen.

Lue lisää »

Korkeakoulujen käyttäjätunnistusosaamista viedään peruskouluihin

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käyttäjän sähköisen tunnistuksen ongelmaa alettiin ratkoa liki pari vuosikymmentä sitten. Ratkaisuksi tuli Haka-luottamusverkosto, jossa jäsenorganisaatioiden käyttäjät pääsevät oman korkeakoulunsa tunnuksilla hyödyntämään luottamusverkoston palveluja. Perusasteen ja toisen asteen toimijoiden piiristä on ajoittain osoitettu mielenkiintoa Hakaa kohtaan – ja pari vuotta sitten alkoi MPASSid-tunnistusratkaisun kehittäminen.

Lue lisää »

”Jokainen antaa vähän, kaikki saavat paljon” – perusopetuksen wikiloikka tuo avoimet oppikirjat internetyhteyden päähän

Vuonna 2017 alkoi koko Suomen laajuinen hanke, jossa ryhdyttiin rakentamaan kaikille yhteistä, vapaasti hyödynnettävää ja muokattavaa oppikirjakokoelmaa. Hanke nimeltään Perusopetuksen wikiloikka: avoimen lisenssin kokeilukulttuuria ja digitaalisten palvelukonseptien kehittämistä on edennyt loppusuoralle. Nyt on aika katsoa taaksepäin ja kerrata onnistumisia sekä pohtia hankkeen tulevaisuutta.

Lue lisää »

Jatkuva oppiminen varmistamassa maailman osaavimman työvoiman

Kesän SuomiAreena keskittyi pohtimaan tulevaisuuden osaamista ja innovaatioita. Jatkuvan oppimisen malli asetettiin keskusteluissa avainrooliin osaamisen ja kysynnän joustavan kohtaamisen sekä henkilökohtaisen oppijan polun mahdollistamiseksi.

Lue lisää »

Korkeakoulujen KOTA-seminaarissa esillä korkeakoulutuksen tiedolla johtaminen ja visiotyö

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjesti korkeakoulujen vuotuisen KOTA-seminaarin Lahdessa 27.–28.8.2019, Lahden ammattikorkeakoulun isännöimänä. Tapahtuma oli suunnattu korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaaville tahoille.

Lue lisää »

Tenttimisen tulevaisuutta tehdään tänään

Vuonna 2013 alettiin pohtia, mikä olisi yliopistoilla käytössä olevan, paperin ja kirjekuorien varassa toimivan tenttijärjestelmän kohtalo. Vaihtoehtoina oli joko kehittää vanhaa tai rakentaa uutta – korkeakouluissa päädyttiin jälkimmäiseen. Syntyi sähköinen tenttijärjestelmä EXAM, joka on ainoa perusjärjestelmiin integroituva laaja tenttijärjestelmä Suomessa.

Lue lisää »

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 viitoittaa tietä kehittämisohjelmille

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanon tiekartan alkuvuodesta 2019. Korkeakouluvision tavoitteena on nostaa koulutustasoa sekä lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa ja Suomen tutkimus- ja kehittämisintensiivisyyttä.

Lue lisää »

DigiCampus-hankkeen Roadshow tavoitti lähes 170 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa

DigiCampus-hankkeen Roadshow tarjosi korkeakouluille mahdollisuuden tutustua kyseisen korkeakoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa sen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

Lue lisää »

Kehittämishankkeiden työpajassa keskusteltiin oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista ja kysymyksistä

Kesäkuussa järjestetty Oppimisympäristöt-työpaja kokosi yhteen lähes sata korkeakoulujen kehittämishankkeiden, koulutuksen palveluiden ja pedagogisten verkostojen edustajaa keskustelemaan oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista.

Lue lisää »