Case Disior: Tukea ohjelmistokoodin optimointiin CSC:ltä

Suomalainen ohjelmistoyritys Disior Oy kehittää laskentaohjelmistoa luunmurtumien hoidon työkaluksi. Disiorille myönnettiin eurooppalaisen suurteholaskentainfrastruktuuri PRACEn (the Partnership...

Lue lisää »

Yritykset
laskenta
tutkimus
ohjelmistot

Case VRK / Valtiokonttori: CSC mukana digitalisoimassa julkishallinnon palveluja

Julkishallinnon digitalisaatio on yhteiskuntamme tärkeimpiä kehityskohteita. Yhä useampia palveluja digitalisoidaan ja tietoja siirretään eri muodoissa luontevasti eri toimijoiden kesken....

Lue lisää »

Julkishallinto
yhteistyö
sähköinen asiointi
yhteentoimivuus
räätälöidyt ratkaisut

Genomidatan hallinnasta ja analysoinnista hyötyä tautien tutkimuksessa

Tutkimuskäyttöön soveltuvaa dataa suomalaisten geeniperimästä on olemassa eri tietokannoissa ja datavarastoissa ympäri maailmaa. Suomen kansallinen tavoite on tallentaa suomalaisista tuotettu...

Lue lisää »

Tutkimusinfrastruktuurit
Tutkimuslaitokset
yhteistyö
datan hallinta
tutkimus
sensitiivinen data

EMREX sujuvoittaa opiskelijan liikkuvuutta korkeakoulujen välillä

Vaihto-opiskelussa opintosuoritusten rekisteröiminen vaatii tietojen siirtoa ja tällä hetkellä työ tehdään manuaalisesti. Tämä on hallinnollisesti raskasta ja vaarantaa opiskelujen hyväksiluvun...

Lue lisää »

Korkeakoulut
pilvipalvelut
koulutus
sähköinen asiointi
yhteentoimivuus
räätälöidyt ratkaisut

Case KAMK: CSC:n pilvilaskenta apuna pelikehityksessä

Kajaanin ammattikorkeakoulussa tehdään opinnäytetyötä aiheesta GPU-laskennan hyödyntäminen fotogrammetria-pohjaisessa 3D-mallinnuksessa. Fotogrammetrialla tarkoitetaan 3D-mallien luomista...

Lue lisää »

Korkeakoulut
pilvipalvelut
yhteistyö
laskenta
koulutus

Case WB-Sails & Deltamarin: Laivojen suunnittelua suurteho- ja virtauslaskentaa hyödyntämällä

Laivanrakennusala hyödyntää ennakkoluulottomasti suurteho- ja virtauslaskentaa sekä visualisoi dataa tuotantosuunnittelun tueksi. WB-Sails: Olympiatason purjeita Helsinkiläinen WB-Sails on...

Lue lisää »

Yritykset
laskenta
asiakaskoulutus
koulutus
tutkimus
ohjelmistot

Case Jyväskylän yliopisto: Kultananopartikkeleiden tutkimusta PRACE-laskentaresurssien avulla

Professori Hannu Häkkisen tutkimusryhmä tutkii kulta- ja hopeananopartikkelien rakennetta ja ominaisuuksia sekä niiden kemiallisia hyödyntämismahdollisuuksia. Tutkimuksesta on apua mm....

Lue lisää »

Korkeakoulut
Tutkimusinfrastruktuurit
Tutkimuslaitokset
yhteistyö
laskenta
asiakaskoulutus
tutkimus
sensitiivinen data

Case Laurea: Tietoturvallinen alustaratkaisu organisaatioiden väliseen yhteistyöhön

CSC:n kehittämä Eduuni-alustaratkaisu mahdollistaa oman, olemassa olevan käyttäjänimen ja salasanan käytön organisaatioiden välistä yhteistyötä varten. Tiedot pysyvät turvassa CSC:n...

Lue lisää »

Korkeakoulut
yhteistyö
koulutus
yhteentoimivuus

Case Aalto-yliopisto: CSC:n palvelut fuusioenergiatutkimuksen ytimessä

Professori Taina Kurki-Suonion tutkimusryhmä Aalto-yliopistossa on hyödyntänyt fuusiotutkimuksessaan CSC:n laskentakapasiteettia, visualisointipalveluja sekä Elmer-ohjelmistoa.   ...

Lue lisää »

Korkeakoulut
Tutkimuslaitokset
laskenta
datan hallinta
tutkimus
ohjelmistot

Case University of Helsinki: PRACE resources in near-earth space simulation

PRACE resources have been crucial for Minna Palmroth's research group in the near-earth space simulation with the Vlasiator space weather code. Palmroth's group has been able to utilize the...

Lue lisää »

Korkeakoulut
Tutkimusinfrastruktuurit
yhteistyö
laskenta
datan hallinta
tutkimus

Case University of Helsinki: Cloud computing enhancing the research of cancer

Lauri Aaltonen, Academic Professor, University of Helsinki is analysing genomes with his team to understand the causes of cancer. "We need hundreds of terabytes of data and that is a...

Lue lisää »

Korkeakoulut
pilvipalvelut
yhteistyö
laskenta
tutkimus
sensitiivinen data

Case Kansalliskirjasto: Yhteistyönä kansallisen kulttuuriperinnön säilytystä jälkipolville

Tiedon pitkäaikaissäilytyksellä varmistetaan kulttuuriperintöaineistojen säilyminen, tiedon siirtyminen tuleville sukupolville ja ymmärrettävyyden säilyminen. Yhteistyössä Kansalliskirjaston...

Lue lisää »

Kirjastot, arkistot, museot
yhteistyö
kulttuuri
datan hallinta
pitkäaikaissäilytys

Vipunen tarjoaa tilastotietoa suomalaisesta koulutuksesta

Koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden tiedolla johtamisen sekä toiminnan ohjauksen ja suunnittelun tueksi tarvitaan monipuolista tilastotietoa. Laadukas kuva Suomen koulutus- ja...

Lue lisää »

Korkeakoulut
Julkishallinto
datan hallinta
koulutus
yhteentoimivuus
tutkimus
räätälöidyt ratkaisut

Oili - Korkeakoulun opiskelijaksi ja lukukaudelle ilmoittautumiset yhdellä palvelulla

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen lukukaudelle helpottuvat, kun ilmoittautumisen voi tehdä yhdessä ja samassa verkkopalvelussa, joka on integroitavissa valtakunnalliseen...

Lue lisää »

Korkeakoulut
datan hallinta
koulutus
sähköinen asiointi
yhteentoimivuus
räätälöidyt ratkaisut

PRACE – Euroopan tehokkaimpia suurteholaskentaresursseja ja kansainvälistä yhteistyötä

Suomalaisilla tutkijoilla on mahdollisuus hakea korkeimman suoritustason kansainvälisiä suurteholaskennan ja datanhallinnan resursseja ja palveluita PRACE:ltä (Partnership for Advanced Computing...

Lue lisää »

Korkeakoulut
Tutkimusinfrastruktuurit
Tutkimuslaitokset
yhteistyö
laskenta
data-analytiikka
datan hallinta
tutkimus

EUDAT – datapalvelut ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Data muuttaa tieteen tekemisen tapoja.  EUDAT (European Data Infrastructure) on Euroopan komission osarahoittama datainfrastruktuurihanke, joka tarjoaa tutkimusyhteisöille ja tutkijoille...

Lue lisää »

Korkeakoulut
Tutkimusinfrastruktuurit
Tutkimuslaitokset
yhteistyö
laskenta
data-analytiikka
datan hallinta
tutkimus

Case VIRTA: Yli miljoonan opiskelijan tiedot hyötykäyttöön yhdestä paikasta

CSC:n ylläpitämä ja kehittämä VIRTA-opintotietopalvelu palvelee korkeakoulujen omaa tiedolla johtamista ja elinikäistä oppimista. Lisäksi se tarjoaa lukuisille palveluntarjoajille, viranomaisille...

Lue lisää »

Korkeakoulut
Julkishallinto
yhteistyö
datan hallinta
koulutus
yhteentoimivuus

Case KAVI: CSC tukee suomalaista radio- ja TV-kulttuuriperimän säilytystä

Mikko Kuutti, Apulaisjohtaja, KAVI: "KAVIn tehtävänä on tallettaa elokuvia sekä radio- ja televisio-ohjelmia jälkipolville. CSC ylläpitää KAVIn digitoitujen elokuvien sekä radio- ja...

Lue lisää »

Julkishallinto
Kirjastot, arkistot, museot
kulttuuri
datan hallinta
pitkäaikaissäilytys
tutkimus
räätälöidyt ratkaisut

Tutkimusaineistojen haku helpottuu ETSIN-palvelun avulla

Tutkimusympäristön muuttuessa myös tutkimuksen hallinta muuttuu. Tutkimusaineistoja tulee voida julkaista sekä kuvata ja tutkimuksiin pitää voida viitata. Tutkimustietoa tulisi löytyä helposti ja...

Lue lisää »

Korkeakoulut
Tutkimuslaitokset
datan hallinta
tutkimus