EMREX - opintosuoritusten sähköisen siirron ratkaisu  

EMREX poistaa opintosuoritusten manuaalisen käsittelyn ja nopeuttaa hyväksiluvun prosessia kansainvälisesti.

EMREX mahdollistaa opintosuoritustietojen siirtämisen korkeakoulusta toiseen niin kotimaisesti kuin kansainvälisesti opiskelijan itsensä toimesta. Koska opiskelijat toimittavat opintosuoritustietonsa korkeakoulusta toiseen itse, ei tietojen siirto vaadi erillisiä sopimuksia korkeakoulujen tai muiden toimijoiden välillä ja opiskelija pysyy tietojensa haltijana.

Korkeakoulut voivat hyödyntää palvelua esimerkiksi sisäisessä liikkuvuudessa, aiempien opintojen tunnistuksessa ja vaihto-opintojen hyväksiluvussa. Suomessa tietojen ajantasaisuuden ja siirron sujuvuuden takaa EMREXin integraatio VIRTA-opintotietovarantoon.

Kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden tukemiseen syntynyt ratkaisu soveltuu myös opintosuoritustietojen siirtoon muille vastaanottajille. Esimerkiksi Norjassa pilotoidaan EMREXin käyttöönottoa rekrytointitilanteissa. Suomen palvelun lähdekoodi on avoimena GitHubissa. Koodia saa vapaasti hyödyntää liittyessään EMREX-verkostoon.

CSC:n ylläpitämä EMREX-palvelu tarjotaan korkeakouluille opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.