Valjastamme osaamisemme, verkostomme ja tietotekniikan edistämään asiakkaan menestystä.

Lue lisää >>
Lue lisää >>
Lue lisää >>

Erityisosaaminen

Uskomme, että maailma ja meidän tulevaisuutemme voi muuttua paremmaksi tieteen, tutkimuksen, koulutuksen sekä tiedolla johtamisen avulla, siksi edistämme niitä kaikella osaamisellamme.

Tarjoamme teknologian ja palvelukehityksen ratkaisuja neljällä eri erityisosaamisalueella:
  • tutkimus
  • koulutus
  • kulttuuri
  • julkishallinto

Etsimme proaktiivisesti kansainvälisellä yhteistyöllä innovaatioita ja uusia palveluita asiakasta varten. Kannamme vastuuta Suomen pysymisestä kehityksen kärjessä muun muassa toimimalla yhteistyökumppanina useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Asiakkaitamme ovat korkeakoulut, toisen ja perusasteen koulutustoimijat; tutkimuslaitokset; tutkimusinfrastruktuurit; julkishallinnon organisaatiot; kirjastot, arkistot ja museot; sekä yritykset.

Tutustu asiakastarinoihimme