CSC:n hallitus 2017–2018

Mirjami Laitinen (puheenjohtaja)
verotusneuvos


Mika Hannula
rehtori
Tampereen teknillinen yliopisto

Anu Harkki
vanhempi neuvonantaja
Anu Harkki Advisors

Pentti Heikkinen
hallituksen puheenjohtaja
Solidabis Oy

Heikki Mannila
pääjohtaja
Suomen Akatemia

Jouko Paaso
rehtori
Oulun ammattikorkeakoulu

Veera Sylvius
toimitusjohtaja
Space Systems Finland Oy

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski toimii hallituksen sihteerinä.


CSC:n hallitus vastaa CSC:n hallinnosta ja toiminnan järjestämisestä lainsäädännön ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi hallitus noudattaa toiminnassaan ja päätöksenteossaan valtion omistajapolitiikkaa koskevaa valtioneuvoston periaatepäätöstä 3.11.2011.

Hallituksen jäsenet (4-7 henkilöä) valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallitus käsittelee kaikki CSC:n toiminnan kannalta laajakantoiset asiat kuten strategian, toimintasuunnitelman, budjetin, merkittävät investoinnit sekä riskienhallinnan periaatteet. Hallitus vahvistaa toimikausittain itselleen työjärjestyksen ja laatii vuosittain työskentelystään itsearvioinnin toimintansa kehittämiseksi. Itsearvioinnin tuloksista raportoidaan myös CSC:n omistajaohjauksesta vastaavalle opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan, jonka toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisesti hallituksen hyväksymässä sopimuksessa. Toimitusjohtaja johtaa yhtiön liiketoimintaa lain, yhtiöjärjestyksen ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti ja huolehtii yhtiökokouksen ja hallituksen päätösten täytäntöönpanosta.


Hallituksen työjärjestys

Työjärjestys (PDF)