Johtoryhmä

CSC:n johtoryhmän jäsenet 1.1.2018 alkaen.

Kimmo Koski

Kimmo Koski
toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja

Tiina Kupila-Rantala
varatoimitusjohtaja, strategian koordinointi ja sisäiset palvelut

Antti Mäki
johtaja, asiakkuudet

Janne Kanner
johtaja, ratkaisut kulttuurille ja julkishallinnolle

Minna Lappalainen
johtaja, markkinointi- ja viestintä

Pekka Lehtovuori
johtaja, ratkaisut tutkimukselle

Klaus Lindberg

Klaus Lindberg
johtaja, palvelut

Kimmo Niittuaho
talousjohtaja

Jari Rajala
henkilöstöjohtaja

Tero Tuononen
johtaja, teknologia-alustat

Pekka Uusitalo

Pekka Uusitalo
johtaja, myynti ja kumppanuudet

Stina Westman
johtaja, ratkaisut koulutukselle ja opetukselle

Per Öster

Per Öster
johtaja, tutkimusinfrastuktuurit ja -politiikat

Tomasz Malkiewicz

Tomasz Malkiewicz
vanhempi sovellusasiantuntija, henkilöstön hallintoedustaja
 


CSC:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa ja strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmä valmistelee strategiset linjaukset, laatii toimintasuunnitelman ja budjetin, suunnittelee investoinnit, allokoi resurssit, päättää merkittävistä operatiivisista asioista ja valvoo päätöstensä toteutumista. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain ja pitää lisäksi erikseen sopien mm. strategiaa ja toiminnan suunnittelua koskevia kokouksia.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunumi@csc.fi