Lausunnot


CSC pyrkii aktiivisesti osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamaan kansallisiin ja kansainvälisiin toimintaedellytyksiin, joilla on keskeistä merkitystä yhtiön tai sen sidosryhmien kannalta.

CSC antaa lausuntoja muun muassa lakiehdotuksiin ja mietintöihin. Suomalaisen tutkimuksen kilpailukyvyn edistäminen on vaikuttamistyön keskeinen tavoite.