Tukea rahoituksen hakuun

Tutkimusprojekteille on tarjolla erilaisia rahoitusmalleja, tärkeimpinä Business Finlandin ja EU:n rahoittamat hakuohjelmat.

Kansalliset rahoitusohjelmat

Business Finland

LUMI-laskentakapasiteettia voidaan sisällyttää Business Finlandin rahoittamiin hankkeisiin. Rahoitus voi kohdistua suoraan yrityksen omalle TKI hankkeelle tai yhteisprojektille (co-innovation), johon osallistuu myös yliopisto tai tutkimuslaitos. Yliopisto tai tutkimuslaitos on tällöin laskentaresurssien hakija. Jos tulokset ovat avoimia, LUMI-laskentakapasiteetin käyttö on maksutonta. Muussa tapauksessa LUMI kapasiteetista veloitetaan LUMI palveluhinnaston mukaisesti.

Suomalainen start-up- tai PK-yritys voi saada maksutonta laskentakapasiteettia käyttöönsä Business Finlandin rahoittaman TKI-hankkeen yhteydessä. Laskentatuki on suuruudeltaan 20.000 – 80.000€ (valtiontuen maksimituki-intensiteetti huomioiden).  

Suuret ja keskisuuret yritykset voivat sisällyttää LUMIn laskentapalvelut TKI-projektinsa budjettiin kuten muutkin ostettavat palvelut. Laskentakapasiteetin hinta pohjautuu LUMI:n palveluhinnastoon, mikäli yritys omistaa tutkimustulokset. Hankkeelle voidaan tällöin myöntää max. 40 % rahoitusta. 

Lisätietoja: Business Finlandin asiakasvastaava tai Outi Keski-Äijö (outi.keski-aijo@businessfinland.fi, puh. 050 557 7663)

Kansainväliset rahoitusohjelmat

Monet TKI-hankkeet ovat osa laajempia tutkimusinfrastruktuuriohjelmia, kuten EuroHPC ja PRACE. Nämä infrastruktuurit tarjoavat korkealaatuisia ratkaisuja myös suomalaisille  yrityskäyttäjille ja uusia yhteistyömahdollisuuksia ja kumppanuuksia.

FF4EuroHPC

FF4EuroHPC:n avainkonsepti on osoittaa pk-yrityksille, kuinka ne voivat hyötyä pitkälle kehittyneiden HPC-palvelujen käytöstä ja siten hyödyntää näitä innovatiivisia ICT-ratkaisuja liiketaloudellisesti.

FF4EuroHPC on keskeinen ohjelma kansallisille osaamiskeskuksille (NCC) ja digitaalisille innovaatiokeskuksille (DIH). Ohjelma edistää niiden työskentelyä pk-yritysten kanssa, mikä helpottaa HPC:n teollisten käyttäjäyhteisöjen ja palveluntarjoajien laajentamista Euroopassa.

Lue lisää FF4eurohpcn verkkosivuilta

PRACE Shape

Eurooppalaisilla pk-yrityksillä on mahdollisuus hakea liikeideoilleen suurteholaskentaresursseja  SHAPE-haussa (SME HPC Adoption Program in Europe) ja vahvistaa suurteholaskennan avulla kilpailukykyään.

PRACE-asiantuntijat (Partnership for Advanced Computing in Europe) auttavat haussa valittuja pk-yrityksiä suurteholaskentaan liittyvissä kysymyksissä, jotta yritys voi soveltaa suurteholaskentaa liiketoiminnassaan ja tuotekehityksessään. Lisäksi haku on loistava mahdollisuus valituille yrityksille kasvattaa sijoitetun pääoman tuottoa.

Lue lisää Prace Shapen verkkosivuilta

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Pekka Uusitalo

Johtaja, kumppanuudet
puh. +358 50 042 7720
pekka.uusitalo@csc.fi

Dan Still

Kumppanuuspäällikkö
puh. +358 50 381 9037
dan.still@csc.fi

Juhani Huttunen

Asiakasratkaisupäällikkö
puh. +358 40 581 1138
juhani.huttunen@csc.fi


Mikko Kerttula 
Asiakkuuspäällikkö
puh. +358 50 381 2766
mikko.kerttula@csc.fi

Minna Lappalainen
Markkinointijohtaja
puh. +358 50 315 0235
minna.lappalainen@csc.fi


Morthen Mathisen 
Asiakkuuspäällikkö
puh. +358 50 3812935
morthen.mathisen@csc.fi