Strategia

Toimintamme johtoajatuksena on luoda parhaat puitteet asiakkaiden toiminnalle – katalysoimme asiakkaittemme menestymistä.
 

 

Visiomme toteutuminen edellyttää kuuntelevaa ja yhteisymmärrystä rakentavaa vuorovaikutusta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Strategiamme rakentuu tämän vuoropuhelun päälle ja ottaa huomioon toimintaympäristön haasteet ja mahdollisuudet sekä erilaiset makroilmiöt ja muut muutosajurit.
 
Olemme asettaneet itsellemme neljä strategiatavoitetta, joiden avulla toteutamme johtoajatustamme ja jotka ohjaavat käytännön toimenpiteitä.

CSC:n strategisina tavoitteina on

1. Mahdollistaa maailmanluokan datanhallinta ja laskenta

Maailmanluokan datanhallinnan ja laskennan tutkimusinfrastruktuuri ja sen tarpeet täyttävä tutkimuksen tietoverkko ovat elinehto monipuoliselle ja kansainvälisesti korkeatasoiselle tutkimukselle Suomessa.

CSC vahvistaa koko suomalaisen tutkimusyhteisön kyvykkyyttä toteuttamalla mittavia kansallisia investointeja, kytkemällä kansainvälisiä palveluja eheäksi jatkumoksi sekä panostamalla palvelujen helppokäyttöisyyteen ja asiakkaiden osaamispääoman kehittymiseen.

2. Maksimoida datan arvo

Tietovarantojen hyödyntämisen ja ristiinkäytön edistäminen muokkaa maaperää  tieteellisille läpimurroille, uusille innovaatioille ja sujuville viranomaispalveluille.

CSC kehittää datan löydettävyyttä, saatavuutta, yhteentoimivuutta ja uudelleenkäyttöä edistäviä palveluita. Samalla varmistamme arvokkaiden aineistojen saatavuuden pitkäaikaissäilyttämisen ratkaisuilla. Pyrimme siihen, että kaikki aineistot ovat standardien mukaisten rajapintojen takana saatavilla ja niihin liittyvä metadata on kunnossa.

3. Hyödyntää tekoälyn vipuvoima

Hyvin järjestetyt, luokitellut, kuvatut ja koneluettavat tietovarannot ovat tekoälyn edellytys. CSC pyrkii edistämään niiden syntymistä ja saatavuutta. Lähtökohtana työlle on etenkin data-analytiikan edellytysten parantaminen.

Kehitämme alustoja ja analytiikkakyvykkyyksiä tutkimuksen ja hallinnon tarvitseman ennakoivan analytiikan tarpeisiin. Luomme yhdessä asiakkaiden kanssa koneoppimisen ja tekoälyn mahdollisuuksia ja kehitämme asiakaslähtöisesti niiden hyödyntämistä tukevia palveluja.

4. Tasoittaa tie jatkuvalle oppimiselle

Osaaminen on Suomen kilpailukyvyn kulmakivi: peruskoulutuksen lisäksi tarvitaan läpi elämän ja työuran jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

Varmistamme, että digitaalisen koulutuksen, opetuksen ja oppimisen palvelut muodostavat kokonaisuuden, jota voi hyödyntää joustavasti kaikissa elämänvaiheissa. Valjastamme digitalisaation ja tekoälyn oppimisen demokratisaation toteuttamiseksi sekä edistämme teknologisia kokeiluja opetuksen ja oppimisen välinein.

Strategia one-pager