Tieteellinen asiakaspaneeli

CSC saa säännöllisesti palautetta tutkimukselle suunnatuista palveluistaan tieteellisen asiakaspaneelin välityksellä. Paneeli kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa ja paneelin antamalla palautteella on tärkeä vaikutus CSC:n palvelujen kehitykseen. Paneelin tehtäviin kuuluu myös Grand Challenge ja DECI -hakemusten tieteellinen arviointi.

Lue lisää paneelistien tehtävistä, jäsenyydestä sekä tavoista työskennellä.

Antti Poso, Puheenjohtaja

Itä-Suomen yliopisto

Medicinal chemistry and drug design


Laura Ruotsalainen, Varapuheenjohtaja

Helsingin yliopisto

Spatiotemporal data analysis


Sampsa Hautaniemi

Helsingin yliopisto

Systems biology


Karoliina Honkala

Jyväskylän yliopisto

Computational catalysis


Minna Palmroth

Helsingin yliopisto

Space weather & physics


Mikko Tolonen

Helsingin yliopisto

Digital humanities


Keijo Heljanko

Aalto-yliopisto

Computer science and engineering


Hannu Kurki-Suonio

Helsingin yliopisto

Cosmology


Ilpo Vattulainen

Helsingin yliopisto

Biological physics & soft matter


Anssi Laukkanen

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Computational Materials Science and AI


Paneelin tehtävät

Paneelin ensisijainen tehtävä on edistää tutkimusta seuraavilla tavoilla:

 • Asiakasnäkökulman avaaminen CSC:lle
 • Tehdä tieteellistä arviointia (tällä hetkellä CSC Grand Challenge ja DECI)
 • Antaa suosituksia resurssien parhaista jakotavoista
 • Tiedottaa CSC:tä uusista tutkimukseen liittyvistä trendeistä
 • Arvioida CSC:n palveluja asiakkaan näkökulmasta opetus- ja kulttuuriministeriön asettamalle tieteelliselle yhteistyöfoorumille, joka ohjaa tieteellisen laskennan palveluiden ostoissa

Jäsenyys

 • Paneelissa on 8–10 jäsentä
 • CSC nimittää uudet jäsenet. Panelisteja kannustetaan ehdottamaan seuraajiaan. Paneelin pitäisi edustaa kattavasti kaikkia tieteenaloja, joilla on käytössä CSC:n palveluja. Paneelin kokoonpanossa pitäisi olla myös yksi edustaja uusista / kehittyvistä käyttäjäyhteisöistä ja mieluusti yksi edustaja tieteellisesta yhteistyöfoorumista. Paneelin jäsenten maantieteellinen kattavuus on toissijainen kriteeri jäsenten valinnassa.
 • Panelistien nimet ja tieteenalat, joita he edustavat ovat julkisia.
 • Panelisteista valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahden vuoden ajanjaksoiksi. Olisi toivottavaa, että valittu puheenjohtaja olisi toiminut jo yhden kokonaisen kahden vuoden ajanjakson jäsenenä.
 • Jäsenen istuntokausi on 2+2 vuotta ja noin kolmasosa jäsenistä vaihtuu kahden vuoden välein.
 • CSC ei maksa palkkaa neuvottelukunnan jäsenille. Kohtuulliset matkakulut kokouksiin korvataan pääkaupunkiseudun ulkopuolisille jäsenille.

Työnkuva

 • Paneelilla on 2–3 vuosittaista kokousta. Puheenjohtajan tulisi koostaa raportti CSC:lle kahden viikon sisällä kokouksesta.
 • Ohjelmasta riippuen puheenjohtaja voi myös koordinoida tieteellisen arvioinnin tekemisen jollekin muulle ajankohdalle kuin virallisiin kokouksiin.
 • Asiakaspaneelin puheenjohtajan pitäisi osallistua tieteellisen yhteistyöfoormin hallituksen kokoukseen, jossa arvioidaan CSC:n palveluja kokousta edeltävänä vuonna (tammikuu-helmikuu).
 • Paneeli huolehtii sisäisesti kaikista mahdollisista eturistiriidoista, jotka liittyvät tieteelliseen arviointiin (Grand Challenge ja DECI).
 • Paneeli voi konsultoida ulkopuolisia arvioijia tarvittaessa.
 • Paneelin tarkoituksena on neuvoa ja ehdottaa parannuksia CSC:n palveluihin, CSC tekee kuitenkin lopullisen päätöksen siitä, kuinka asiakaspaneelin suosituksia toteutetaan.
 • Tieteellinen asiakaspaneeli voi edustaa kaikkia asiakkaita, kun se esimerkiksi ratkaisee asioita, jotka liittyvät CSC:n palvelujen väärinkäyttöön.