Tutkimushallinnon koordinaatiopalvelut

CSC:n koordinaatiolla tuetaan laajasti eri tutkimushallinnon asiantuntijoiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä. CSC helpottaa tiedon ja kokemusten jakamista esimerkiksi koordinoimalla kansallista TUHA-verkostoa.  Yhteistyössä syntyvät uudet ajatukset ja innovaatioita parantavat tutkimustyön edellytyksiä. CSC edistää myös pysyvien tunnisteiden käyttöä tutkimushallinnossa, näiden joukossa muun muassa kansainvälisen ORCID-tutkijatunnisteen kansallinen käyttöönotto.


TUHA – tutkimuksen tuen ja hallinnon verkosto

Suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa sekä tutkimusrahoittajilla on lukuisia erilaisia tutkimushallinnon palveluita sekä niihin liittyviä prosesseja ja teknisiä ratkaisuja. TUHA-verkoston tavoitteena on edistää tutkimusorganisaatioiden yhteistyötä sekä tiedon ja kokemusten jakamista asiantuntijoiden kesken. Lisäksi TUHA toimii koordinaatiotahona monissa yhteisissä kansallisissa hankkeissa tai projekteissa. TUHA on verkostojen verkosto, jonka jäsenistöön kuuluu yli 200 korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimushallinnon asiantuntijaa.

TUHA-verkoston yhteydessä toimii yli 10 eri aiheisiin keskittyvää alaryhmää. Ryhmiä syntyy asiantuntijoiden tarpeista. Tällä hetkellä toimivia alaryhmiä ovat mm. julkaisumetriikka, julkaisutiedonkeruu, kv. rankingit, ORCID-yhteistyöryhmä, tietomallityö ja sanastot, tutkimuspolitiikka, tutkimuksen arviointi, tutkimusetiikka, tutkimusinfrastruktuurit, tutkimusprosessin avoimuus, ja tutkimustietojärjestelmät. Osa ryhmistä toimii yhteistyössä avoimen tieteen koordinaation kanssa.

TUHA:n toimintaan osallistuvia muita yhteistyöverkostoja ovat muun muassa AMK-TKI-johtajien verkosto, FinnARMA, FUN – Suomen yliopistokirjastojen verkosto, Tohtorikoulutusverkosto sekä Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoimen tieteen koordinaatio.

TUHAan ja sen alaryhmiin voivat liittyä kaikki tutkimuksen tuen ja hallinnon alueella toimivat asiantuntijat yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, tutkimuslaitoksissa sekä muissa sidosryhmissä.

 

ORCID-tunnisteen käyttöönoton edistäminen

ORCID on pysyvien digitaalisten tutkijatunnisteiden rekisteri. Se on avoin, julkinen, kansainvälinen ja yhteisöperustainen. ORCID on riippumaton ja voittoa tavoittelematon kansainvälisen tiedeyhteisön ohjaama organisaatio. ORCID-tunniste yksilöi tutkijat ja kytkee tutkimustyön tuotokset ja tutkimusaktiviteetit tekijäänsä.

ORCID perustuu lukuisten organisaatioiden ja järjestelmien väliselle yhteentoimivuudelle. ORCIDin avulla tutkijat ja tutkimusorganisaatiot pystyvät yhdistymään muihin tunnistejärjestelmiin, kuten esimerkiksi kustantajien tai tutkimusrahoittajien ylläpitämiin sekä välittämään tietoa suljettujen tutkimustietojärjestelmien välillä. ORCID mahdollistaa tutkijan tietojen ylläpitämisen yhdessä paikassa, jonka julkisuusasteesta ja jakamisesta muihin järjestelmiin päättää tutkija itse.

CSC koordinoi kansallista ORCID-konsortiota, johon voivat liittyä mukaan kaikki suomalaiset tutkimusorganisaatiot. CSC ylläpitää myös kansallista ORCID-yhdistämispalvelua, jonka avulla tutkija voi kytkeä ORCID-tunnisteensa omaan organisaatioonsa. ORCID-tunniste tulee olemaan keskeisessä roolissa rakenteilla olevassa valtakunnallisessa tutkimustietovarannossa.


 

Pysyvien tunnisteiden (PIDs) tuki

CSC on yksi kansallisista tunnistepalveluiden hallinnoijista. Tarjoamme pysyviä tunnisteita ensisijaisesti tutkimusaineistoille ja tutkimushallinnon palveluille. Palveluiden avulla tuetaan yhteentoimivuutta, tiedon yksilöintiä ja pysyvien viittausten ylläpitoa. Pysyvät tunnisteet ovat myös tieteessä hyvän tiedonhallinnan edellytys. Tunnisteiden käyttö on keskeisessä roolissa FAIR –periaatteiden toteuttamisessa.

DataCiten ja ePICin jäsenenä CSC pystyy tarjoamaan erilaisia handle-tunnisteita (mm. DOI). Lisäksi monissa CSC:n tuottamissa palveluissa hyödynnetään Kansalliskirjaston hallinnoimia URN-tunnisteita. Toimintaamme ohjaa CSC:n PID-politiikka.

Peruspalveluihin ei kuulu laajempaa koulutusta tai ohjausta, mutta koordinoimme kansallista PID-verkostoa (https://wiki.eduuni.fi/display/CscPidVerkosto/PID-verkosto) ja tarjoamme tukea toiminnallisten tunnisteiden valintaan ja hallintaan.

Yleinen tutkimusaineistojen metatietoformaatti DataCite vaatii DOI-tunnistetta osana metatietoja. DOI-tunnistetta käytetään myös yleisesti tutkimusaineistoihin viittaamisessa. Mikäli DataCite DOI:n tarjoaminen kiinnostaa, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

** Tiedon jäljitettävyys ja luotettavuus ovat ehdottomia edellytyksiä hyvälle hallinnolle. Siirtyminen digitaalisiin palveluihin ajankohtaistaa tiedon yksilöinnin tarpeen myös pitkällä aikavälillä ja järjestelmistä riippumattomalla tavalla. Jotta tietoa voi luotettavasti käyttää, on sen oltava todennettavissa ja jäljitettävissä. Tietosisältöjen on oltava yksilöityjä ja niiden elinkaarta on hallittava suunnitelmallisesti. Tunnisteiden käyttö on tällöin välttämätöntä. 

Yksittäinen tunnus identifioi aina jotakin: esimerkiksi julkaisun, tutkimusaineiston tai tutkijan. Niitä koskevan informaation paikallistamisen ja saatavuuden takaamiseksi tarvitaan suunnitelmallisuutta ja hyvää tiedonhallintaa – sekä pysyviä tunnisteita.  Pysyvä tunniste yksilöi tietosisällön luotettavasti ja tarjoaa toiminnallisuuden, jolla tunniste toimii myös linkkinä verkossa esimerkiksi järjestelmä- tai organisaatiomuutoksista riippumatta.