Tutkimustoiminnan tilastot, indikaattorit ja analytiikka

CSC tuottaa tilasto- ja indikaattoritietoa tutkimustoiminnasta tiedepolitiikan tarpeisiin. Yhteismitalliset ja laajat aineistot suomalaisten organisaatioiden julkaisutoiminnasta sekä niiden analysointiin soveltuvat laskennalliset menetelmät takaavat laadukkaan tietopohjan myös tutkimusorganisaatioiden tutkimustoiminnan suunnittelun, arvioinnin, kehittämisen ja johtamisen tueksi.


Bibliometrinen laskenta


Bibliometriikka analysoi tieteellisiä julkaisuja ja niiden saamia viittauksia kvantitatiivisin menetelmin. CSC:n  bibliometrinen laskentapalvelu tuottaa indikaattoritietoa suomalaisesta julkaisutoiminnasta tiedepolitiikan ja tutkimuksen arvioinnin tueksi opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Suomen Akatemialle. Laskennassa hyödynnetään kansainvälisten Web of Science- ja Scopus-tietokantojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun aineistoja.

Bibliometristen analyysien tuloksia julkaistaan tilastoraportteina ​​Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelussa, josta ne ovat kenen tahansa hyödynnettävissä.


Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastot

Avoimen tiedon edistäminen tarkoittaa myös tutkimushallinnollisen tiedon saatavuutta selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla. Vuosittain tuotettavat tilastoraportit tarjoavat tietoa korkeakoulujen ja valtion tutkimuslaitosten t&k-toiminnasta, kuten esimerkiksi t&k-henkilöstöstä, tutkimusrahoituksesta ja julkaisuista. Tilastot julkaistaan ​​opetus- ja kulttuuriministeriössä Vipunen –opetushallinnon tilastopalvelussa. Vipunen on kulttuuriministeriön ja opetushallituksen yhteinen palvelu, jonka on toteuttanut ja jota ylläpitää CSC.

Julkaisufoorumin portaali


Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus, jota käytetään yliopistojen rahoitusmallissa.

CSC:n Julkaisufoorumille toteuttama JUFO-portaali kokoaa julkaisukanavien tiedot yhteen paikkaan. Portaalissa käyttäjä voi mm. hakea ja selailla tietoja, laatia omia listoja, ehdottaa uusia julkaisukanavia tai muutoksia tasoluokkiin. Portaalia hyödynnetään myös tieteellisten arviointipaneelien työssä tasoluokkien päivitys- ja uudelleenarvioinneissa.

CSC ylläpitää myös julkaisukanavatietokantaa, jossa ylläpidetään kaikkien Julkaisufoorumin arvioimien julkaisukanavien metatietoja. Tietokanta on avoimesti hyödynnettävissä koneluettavan rajapinnan kautta.