Uutisia

null EXAMin yhteiskäytön kehitys etenee sujuvasti – ensimmäiset tenttivierailut ja yhteistentit järjestetty onnistuneesti

Sähköisen tenttimisen EXAM-järjestelmän kehityksessä on tehty valtakunnallisesti suuria harppauksia alkuvuoden aikana. Opiskelijat ovat päässeet kokeilemaan EXAM-tenttivierailua toisessa korkeakoulussa tammikuusta lähtien, ja myös ensimmäinen sähköinen yhteistenttipilotti on toteutettu.

Tenttivierailu joustavoittaa opiskelua

Tenttivierailussa opiskelija suorittaa oman korkeakoulunsa opintojakson tentin jonkun toisen korkeakoulun EXAM-tenttitilassa. Tenttivierailu mahdollistaa opiskelijalle joustavan tavan suorittaa opintoja asuin- tai opiskelupaikasta riippumatta. Se on myös ekologinen vaihtoehto, kun tarve matkustamiselle vähenee.

Tenttivierailua on kehitetty tiiviisti osana Ristiinopiskelun kehittäminen -hanketta viimeisen parin vuoden ajan. Tenttivierailu on ollut erityisesti opiskelijoiden kesken paljon odotettu kehitysaskel, joka lisää merkittävästi opintojen suorittamisen joustavuutta.

Tavoitteena on ottaa tenttivierailu laajasti käyttöön konsortion korkeakouluissa ympäri Suomea vuoden 2019 aikana, jotta mahdollisimman monet opiskelijat pääsevät hyötymään toivotusta kehityksestä.


Kuva: Adobe Stock

Yhteistentin jatkokehitys on seuraava askel opetusyhteistyön edistämisessä

Maaliskuussa pilotoitiin ensimmäistä kertaa EXAM-järjestelmällä suoritettu kansallinen erikoislääkärikuulustelu sähköisenä yhteistenttinä. Erikoislääkärikuulustelu järjestettiin samanaikaisesti viidessä yliopistossa.

Yhteistentillä tarkoitetaan sitä, että korkeakoulut (opettajat) luovat ja arvioivat yhdessä tentin, jonka eri korkeakoulujen opiskelijat suorittavat. Kansallisia yhteistenttejä jatkokehitetään osana EXAMia DigiCampus-hankkeen arvioinnin kehittäminen -osahankkeessa.

EXAMin mahdollisuuksia arvioinnissa ja opetusyhteistyössä esiteltiin suurelle joukolle myös Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssissa Hämeenlinnassa. Keskustelun lomassa pohdittiin muun muassa, miten lukio-opiskelun joustavuutta voitaisiin kehittää ja miten entistä toimivammat sähköiset oppimisympäristöt, kuten tenttijärjestelmät, voisivat tukea tätä tavoitetta. Selvää on, että sähköinen tenttiminen kiinnostaa ja sen monipuoliset mahdollisuudet tunnistetaan laajasti eri koulutusasteilla.

EXAM on sähköinen tenttijärjestelmä, jonka ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio. Konsortioon kuuluu tällä hetkellä 27 korkeakoulua. CSC tarjoaa korkeakouluille käyttöpalvelua sekä tukee EXAMin kehitystyötä tarjoamalla muun muassa työkaluja ja projektinhallintatukea konsortiolle. EXAMia kehitetään vuosina 2018–2020 osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa DigiCampus -hanketta. CSC vastaa arvioinnin kehittäminen -osahankkeen projektikoordinaatiosta.


Lisätietoja:

Lue myös: Avoimet oppimateriaalit, oppijan joustavaa opintopolkua tukeva näppärä tunnistusratkaisu sekä sähköinen arviointi opetuksessa herättivät kiinnostusta