null Avoimen tiedon elementtejä sisältävien sopimusten valvonta: miksi artikkelitason metatieto on tärkeää

Avoimen tiedon elementtejä sisältävien sopimusten valvonta: miksi artikkelitason metatieto on tärkeää

Mafalda Marques, Saskia Woutersen-Windhouwer and Arja Tuuliniemi

Knowledge Exchange (KE) -verkoston Monitoring Open Access (OA) -tehtävä- ja viimeistelyryhmä tutki konsortioiden ja suurimpien kustantajien välisiä avoimen tiedon elementtejä sisältäviä sopimuksia (esim. APC-alennuksia sisältävät sopimukset, vastaostosopimukset ja Read & Publish -sopimukset) KE-verkoston jäsenmaissa vuosina 2016–2019. Insightsissa 26.11.2019 julkaistussa artikkelissa esitellään Monitoring OA -tehtävä- ja viimeistelyryhmän tutkimustyön tuloksia. Seuraavassa on yhteenveto tutkimuksesta.

Kustantajien tekemien avoimen tiedon (Open Access) elementtejä sisältävien sopimusten määrä on viime vuosina kasvanut. Tutkimukset osoittavat, että artikkelitason metatiedon kerääminen kustantajilta on tärkeää.  Konsortioiden ja akateemisten laitosten on kerättävä artikkelitason metatietoa, jonka avulla voidaan seurata avoimen tiedon julkaisujen määrää, kustannuksia ja sopimusten arvoa. Aiempaa useammin avoimen tiedon artikkelien rahoittamiseen osallistuvat tutkimusrahoittajat odottavat toimia kustantajilta.

KE-verkoston Monitoring OA -ryhmä analysoi kahdentoista suuren kustantajan sopimukset kaikissa kuudessa KE-jäsenmaassa ja selvitti, 1) millaista artikkelitason metatietoa konsortiot ja akateemiset laitokset pyysivät kustantajilta ja 2) millaista metatietoa kustantajat toimittivat niille. Ryhmä käytti KE-verkoston ja Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC) -aloitteen suosituksia tarkistuslistana selvittääkseen, millaista metatietoa kustantajilta käytännössä pyydetään ja millaista tietoa ne vastaavasti toimittavat. 

Tutkimuksessa selvisi, että minkään konsortion sopimuksissa ei pyydetty kaikkia KE:n ja ESAC:n suositusten mukaisia tietoja. Samoin selvisi, että konsortiot olivat yleensä pyytäneet enemmän metatietoa kuin mitä kustantajat niille toimittivat [Kuva 2]. Yksikään kustantaja ei toimittanut kaikkia konsortioiden pyytämiä (ja KE:n ja ESAC:n suosittelemia) tietoja. Kustantajien eri maissa toimittamat tiedot eivät myöskään olleet keskenään täysin samat.

Jotta kustantajien toimittama artikkelitason metatieto olisi mahdollisimman yhdenmukaista, KE-verkoston Monitoring OA -ryhmä päätyi muokkaamaan artikkelitason metatiedon tarkistuslistasta pohjan, jota kustantajat voivat käyttää raportointityökaluna. Konsortioille ja akateemisille laitoksille pohja kertoo, millaista metatietoa ne voivat pyytää kustantajilta. Sen avulla ne voivat myös valvoa, että kustantajat noudattavat lisensointisopimuksia sekä seurata julkaisumääriä ja -kustannuksia, samoin kuin valvoa, että kustantajat noudattavat rahoittajien avoimen tiedon politiikkaa. Keräämänsä artikkelitason metatiedon avulla konsortiot ja akateemiset laitokset voivat seurata ja vertailla kustantajien toimintaa eri jäsenmaissa ja edistää maiden välisen artikkelitason metatiedon analysointia ja keräämistä kansainvälisiin tietokantoihin.

Artikkelitason metatietoa koskeva pohja on ladattavissa osoitteesta http://doi.org/10.5281/zenodo.3407214.

Vertaisarvioitu artikkeli on ladattavissa osoitteessa https://doi.org/10.1629/uksg.489.

KE Monitoring OA tehtävä- ja viimeistelyryhmä:

Mafalda Marques, Jisc (johtava asiantuntija)
Saskia Woutersen-Windhouwer, Universitaire Bibliotheken Leiden
Arja Tuuliniemi, Kansalliskirjasto
Dr Hildergard Schaeffler, Bayerische Staatsbibliothek
Anette Schneider, Danmarks Tekniske Universitet
Jean-François Lutz, Université de Lorraine
Frank Manista, Jisc
Anna Mette Morthorst, DAFSHE / Knowledge Exchange (johtaja, KE-verkosto)
Josefine Nordling, CSC/ Knowledge Exchange (apulaisjohtaja, KE-verkosto)