null Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 viitoittaa tietä kehittämisohjelmille

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 viitoittaa tietä kehittämisohjelmille

Nina Lundahl

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanon tiekartan alkuvuodesta 2019. Korkeakouluvision tavoitteena on:

 • Nostaa koulutustasoa
 • Lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa
 • Lisätä Suomen tutkimus- ja kehittämisintensiivisyyttä
   

Tiekartan toimia edistetään viidessä kehittämisohjelmassa. Ohjelmien tavoitteena on:

 • Tehdä Suomesta osaavimman työvoiman kotimaa
 • Uudistaa korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö
 • Luoda korkeakouluyhteisön osaamisella maailman parasta oppimista ja oppimisympäristöjä
 • Tehdä korkeakouluista Suomen parhaita työpaikkoja
 • Vahvistaa yhteistyötä ja avoimuutta tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan voimavaraksi
   

CSC tukee kehittämisohjelmien toimeenpanoa
 

CSC tukee uudistuvan korkeakoulutuksen ja digitaalisen palveluympäristön kehittämisohjelman toimeenpanoa OKM:n tilaamana. Välineinä ovat muun muassa tilannekuvan ylläpito, selvitystehtävät, määritykset sekä näihin perustuvat jatkotoimet. Lisäksi opetuksen ja oppimisen tuen sekä hallinnon viitearkkitehtuuria laajennetaan jatkuvan oppimisen palvelemiseksi.

Toukokuisen kevätseminaarin sisällöt nousevat uudistuvan korkeakoulutuksen ja digitaalisen palveluympäristön kehittämisohjelmasta. Kehitystyötä tukevat myös useiden kärkihankerahoitusta saaneiden kehittämishankkeiden toimet.

– Kehittämishankkeiden työn edetessä huomio keskittyy niiden tuotosten kiinnittymiseen osaksi korkeakoulukentän pysyvää toimintaa. Hankkeet tekivät vuodenvaihteen tienoilla tuotoksiaan koskevat itsearvioinnit, joiden pohjalta temaattinen yhteistyö etenee kevätseminaarissa, toteaa kehityspäällikkö Eeva Polvi CSC:ltä.
 

Kehittämishankkeet uudistavat korkeakoulutusta
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on järjestänyt kaksi erityisavustushakua korkeakoulutuksen kehittämistä tukeville hankkeille. Rahoitusta myönnettiin vuonna 2016 yhteensä 25 miljoonaa euroa 17 kehittämishankkeelle. Syksyllä 2017 rahoitusta myönnettiin yhteensä 40 miljoonaa euroa 19 kehittämishankkeelle.

Keskeisinä teemoina ovat opintojen avoimuus ja joustavuus, yhteistyö koulutuksen järjestämisessä sekä opiskelijoiden nopeampi siirtyminen työelämään. Ensimmäiset hankkeet saavat työnsä päätökseen vuoden 2019 lopulla.


Kuva: Kehittämisohjelmat kokoavat ja koordinoivat korkeakoulujen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden tahojen kehittämistyötä ja voimavaroja. Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Pääkuva: Adobe Stock

Lue lisää:

Kevätseminaari 21.-22.5.: Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö - miten kehittämishankkeet, yhteinen arkkitehtuurityö ja yhteiset tietovarannot tukevat visiota 2030?

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille ostamat palvelukokonaisuudet vuodelle 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote Visio 2030:n  julkistamisesta sekä taustamateriaalia

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalle