@CSC verkkolehti on muuttanut

Löydät uusimmat artikkelimme osoitteesta www.csc.fi/artikkelit.

Tämä sivusto on arkistoversio eikä sitä enää päivitetä.
 

Siirry CSC:n artikkeleihin

 

LUMI tuo uusia mahdollisuuksia myös yhteiskuntatieteille

Datan määrän kasvaessa laskennalliset menetelmät ovat levinneet luonnontieteiden puolelta entistä enemmän myös muille tieteen aloille, mukaan luettuna niin sanottuihin ihmistieteisiin. Yhteiskunnan digitalisoituminen muuttaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. EuroHPC:n ensi vuonna käyttöönotettava huipputehokas supertietokone LUMI ekosysteemeineen tukee myös yhteiskuntatieteen kehittymistä ja auttaa alan tutkijoita hyödyntämään datanhallinnan ja laskennan tarjoamia mahdollisuuksia.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Tekoäly tunnistaa eturauhassyövän lähes virheettä

Tampereen yliopiston ja Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijat kouluttivat tekoälyn eturauhassyövän diagnosoimiseen ja luokitteluun. Tekoälyjärjestelmä kykeni miltei virheettömästi tunnistamaan syöpää sisältävät koepalat.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kokeet ja simulaatiot paljastivat solujen energiantuotannon keskeisen entsyymin rakenteesta uutta atomitason ymmärrystä

Tutkijat Suomesta ja Saksasta selvittivät kokeellisin ja laskennallisin menetelmin soluhengityksessä keskeisen entsyymin eli hengitysketjun kompleksi I:n rakenteen ja löysivät tähän proteiiniin sitoutuneen tärkeän substraattimolekyylin.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

LUMI tulee vuoden päästä

LUMI-järjestelmän toiminnan käynnistyessä vuoden 2021 alussa se on yksi maailman tehokkaimpia tutkimuskäytössä olevia supertietokoneita. LUMIn suunnittelufilosofiana oli luoda alusta, joka mahdollistaa keinoälyn menetelmien, erityisesti syväoppimisen, perinteisten laajan skaalan simulaatioiden sekä suurten datamassojen analytiikan yhdistymisen saman haasteen ratkaisemisessa.

Lue lisää »

Bitti, rauta ja verkot
Tiede ja tutkimus

Katse asiointikokemukseen! Digisfäärin esipäivässä kehitettiin oppijan ja tutkijan polkuja

Digisfäärin alla Aalto-yliopiston ja CSC:n yhteistyöllä toteutettu workshop-päivä kokosi koulutuksen asiantuntijoita jäsentämään, kehittämään ja rakentamaan korkeakoulujen oppijan ja tutkijan polkuja. Yli 80 ilmoittautunutta osoitti asiakaskokemuksen olevan korkeakouluille ajankohtainen aihe.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Kansainvälisen tutkijaryhmän kehittämä uusi analyysimenetelmä antaa tarkkaa tietoa hiilen rakenteesta

Kansainvälinen tutkijaryhmä otti uuden edistysaskeleen hiilimateriaalien atomitason luonteen kuvaamisessa. Röntgenspektroskopian tuottamaa dataa on erittäin työlästä tulkita, sillä spektriin summautuu tietoa lukuisista pinnan paikallisista kemiallisista ympäristöistä. Tässä kohtaa laskennalliset menetelmät tarjoavat uuden selkeämmin tulkittavan vaihtoehdon.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kolme vuosikymmentä supertietokoneita

Supertietokoneiden aikakauden Suomessa katsotaan alkaneen syksyllä 1989 kun Cray X-MP asennettiin CSC:n edeltäjän Valtion tietokonekeskuksen konesaliin.

Lue lisää »

Bitti, rauta ja verkot

Avoimen tiedon elementtejä sisältävien sopimusten valvonta: miksi artikkelitason metatieto on tärkeää

Knowledge Exchange -verkoston Monitoring Open Access tehtävä- ja viimeistelyryhmä tutki konsortioiden ja suurimpien kustantajien välisiä avoimen tiedon elementtejä sisältäviä sopimuksia KE-verkoston jäsenmaissa vuosina 2016–2019.

Lue lisää »

Näkökulmia

Digitaaliset välineet elinikäistä oppimista mahdollistamassa – Compleap esitteli vaihtoehtonsa päätösseminaarissaan

Compleap EU-hankkeessa on kuluneiden kahden vuoden aikana kehitetty uudenlaisia digitaalisia ratkaisuja kansalaisten elinikäisen oppimisen tukemiseksi. Hankkeen tuloksia esiteltiin Suomen EU-puheenjohtajuuskauden oheistapahtumiin lukeutuvan ammattitaitoviikon (European Vocational Skills Week) avajaispäivänä maanantaina 14.10.Helsingissä.

Lue lisää »

Plastinen lasi ei murru

Kansainvälinen tutkimusryhmä onnistui luomaan plastista lasia, joka ei murru normaalin lasin tapaan, vaan se kykenee venymään ja painumaan kasaan. Simuloinneissaan tutkijat havaitsivat, että atomien liikkuminen, atomitason ryömimisilmiö, selittää lasin venymisen murtumatta.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Tutkijat katsoivat kuinka kvanttisolmut purkautuvat

Ensin Aalto-yliopiston ja Amherst Collegen (USA) tutkijat kertoivat kvanttisolmujen olemassaolosta vuonna 2016 ja nyt he katsoivat, kuinka kvanttisolmut purkautuvat.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Sydän- ja verisuonitautien riskiarviointi kaikille kansalaisille

Andrea Ganna haluaa maanlaajuisen yksilöllisen sydän- ja verisuonitautien riskiarvioinnin, jonka avulla voisi suunnitella julkisen terveydenhuollon toimenpiteitä. Tekoälyä hyödyntävä riskiarviointi perustuu kansalaisten terveys-, väestö- ja geenitietoon ja se kohdentaa ehkäiseviä hoitoja paremmin ja nykyistä halvemmalla.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Korkeakoulujen KOTA-seminaarissa esillä korkeakoulutuksen tiedolla johtaminen ja visiotyö

Opetus- ja kulttuuriministeriön järjesti korkeakoulujen vuotuisen KOTA-seminaarin Lahdessa 27.–28.8.2019, Lahden ammattikorkeakoulun isännöimänä. Tapahtuma oli suunnattu korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaaville tahoille.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu
Tiedolla johtaminen

Jatkuva oppiminen varmistamassa maailman osaavimman työvoiman

Kesän SuomiAreena keskittyi pohtimaan tulevaisuuden osaamista ja innovaatioita. Jatkuvan oppimisen malli asetettiin keskusteluissa avainrooliin osaamisen ja kysynnän joustavan kohtaamisen sekä henkilökohtaisen oppijan polun mahdollistamiseksi.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu
Tiedolla johtaminen

EuroHPC tuo nostetta Suomelle ja suomalaiselle tutkimukselle kasvattaen samalla lisää osaajia tieteen ja yritysinnovaatioiden pariin

Haastateltavina EuroHPC:n mahdollisuuksista Suomelle Euroopan komission varapuheenjohtaja ja EU:n työllisyydestä, kasvusta, investoinneista sekä kilpailukyvystä vastaava komissaari Jyrki Katainen, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola, Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä sekä CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu
Tiede ja tutkimus

Jaettu visio korkeakoulujen digiloikan perusedellytyksenä – aika varmistaa yhteinen polku

Toukokuussa järjestetty Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö –seminaari kokosi kahdeksi päiväksi yhteen noin 250 korkeakoulutuksen asiantuntijaa. Seminaarin tavoitteena oli edistää Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota 2030 ja sen läpileikkaavina teemoina olivat yhteentoimivuus sekä yhteinen viitearkkitehtuurityö. Digitaalisen palveluympäristön harmonisointiin liittyvät haasteet nousivat keskiöön puheenvuoroissa.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Oppimisanalytiikkaa kehitettävä osana kansainvälistä yhteisöä - webinaari luotasi oppimisanalytiikan kenttää meillä ja maailmalla

Oppimisanalytiikan hyödyntäminen kiinnostaa enemmän kuin koskaan. Oppimisprosessista kertyvä data on analytiikan keinoin käytettävissä muun muassa oppimisen itsesäätelyn ja tiedolla johtamisen tueksi. Oppimisanalytiikan avulla voidaan esimerkiksi havaita ja ratkaista ongelmia opetuksen järjestämisessä ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Käynnissä on runsaasti hankkeita, ja kansallisesti sekä kansainvälisesti etsitään yhteisiä toimintamalleja muun muassa datan eettiseen käyttöön. Helsingin yliopisto, Oulun yliopiston AnalytiikkaÄly-hanke ja CSC järjestivät toukokuun 8. päivänä oppimisanalytiikka -aiheisen webinaarin, johon ilmoittautui lähes 200 osalistujaa.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Jyväskylän ja Xiamenin yliopistojen tutkijat selvittivät nanokatalyytin toiminnan atomitasolla

Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen ja kiinalaisen Xiamenin yliopiston tutkijat ovat selvittäneet, kuinka atomirakenteeltaan tarkasti tunnetut nanoskaalan kuparipartikkelit toimivat hiili–happi-sidoksen muokkaamisessa. Tulokset antavat toivoa, että tulevaisuudessa on mahdollista kehittää tehokkaita ja edullisia kuparipohjaisia katalyyttejä.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Suomen internetiin liittänyt verkko uudistuu: korkeakoulujen digitalisoituva arki nojaa yhä enenevissä määrin nopeaan ja luotettavaan verkkoon

Vaikka kansallisen korkeakoulu- ja tutkimusverkko Funetin tie on paikoin ollut risukkoinen, voi sen syntyä ja kehitystä kiistatta kuvailla suomalaiseksi menestystarinaksi.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu
Bitti, rauta ja verkot

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 viitoittaa tietä kehittämisohjelmille

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) julkaisi korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanon tiekartan alkuvuodesta 2019. Korkeakouluvision tavoitteena on nostaa koulutustasoa sekä lisätä jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia korkeakouluissa ja Suomen tutkimus- ja kehittämisintensiivisyyttä.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu