Kirjastovalikoiman kätkevä selainlaajennos ja joukkoistamalla kerätyt tietokiteet näyttävät, mitä avoimella tieteellä saadaan aikaan

"Jos tiede keksittäisiin nyt, se olisi avointa." Viisikymmentäviisi osallistujaa, viisitoista tiimiä ja muutama vuorokausia aikaa keksiä, miten edistää avointa tiedettä teknisten ratkaisujen tai konseptoinnin keinoin. Siihen kiteytyy lokakuussa järjestetty WIDE – Open Source Science -haastekilpailu. Avoin ja yhdessä tuotettu ja jalostettu tieto on tulevaisuudessa se tapa, jolla tuotetaan hyvää tietoa ja kehitetään sen pohjalta yhä innovatiivisempia ratkaisuja.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Digihumanisti etsii uutta tietoa

Apulaisprofessori Mikko Tolonen haluaa löytää uutta tietoa historiasta laskennallisilla menetelmillä ja uskoo, että avoimen datan avulla tieteen kehitys kiihtyy.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Korkeakoulutuksen IT-ammattilaiset koolla EDUCAUSE-konferenssissa

Digitaalinen murros ja kehittyvä teknologia tuovat korkeakouluille entistä enemmän mahdollisuuksia muuttua ja kehittyä. Tulevaisuuden koulutukselta halutaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Vuotuinen EDUCAUSE-konferenssi järjestettiin 30.10.–2.11. Yhdysvalloissa Denverissä. Tapahtuma toi yhteen yli 8000 korkeakoulutuksen IT-ammattilaista sekä palveluntarjoajaa ympäri maailman vaihtamaan tietoa ajankohtaisista teemoista kuten digitaalisesta murroksesta ja jatkuvasta oppimisesta.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

CSC tukee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa

Ammattikorkeakoulujen avoin TKIi-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta vuosille 2018–2020 saaneista korkeakoulujen kärkihankkeista. Yhteistyössä järjestetyssä työpajassa pohdittiin, kuinka CSC:n palvelut voisivat nyt ja tulevaisuudessa tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

DigiCampus-hankkeen Roadshow tavoitti lähes 170 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa

DigiCampus-hankkeen Roadshow tarjosi korkeakouluille mahdollisuuden tutustua kyseisen korkeakoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa sen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Sensitiivisen datan monipuolisuus mahdollistaa monenlaisia tutkimuksia

Sensitiivistä dataa ovat esimerkiksi henkilötunnus, geeni- tai paikkatieto. Ihmisten geenitietojen perusteella voidaan kehittää parempia lääkkeitä tai valita paras hoito.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kvanttifysiikan ja -teknologian tutkimukselle EU:lta miljardirahoitus

Lippulaiva tuo yhteen kvanttifysiikan parhaan tutkimuksen Euroopassa ja edistää uusien kvanttiteknologioiden saamista markkinoille.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kehittämishankkeiden työpajassa keskusteltiin oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista ja kysymyksistä

Kesäkuussa järjestetty Oppimisympäristöt-työpaja kokosi yhteen lähes sata korkeakoulujen kehittämishankkeiden, koulutuksen palveluiden ja pedagogisten verkostojen edustajaa keskustelemaan oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista. Työpajan tavoitteena oli käydä läpi sekä nykyisten kehittämishankkeiden elinkaaren aikana toteutettavia toimia että pidemmän aikavälin tarpeita korkeakouluissa. Kehittämishankkeilla pyritään edistämään yhteentoimivuutta digitalisoituvan korkeakoulutuksen kentässä.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Massiivinen datanhallintaprojekti: suomalaisten perimä kerätään talteen

Kolmen vuoden aikana Yhdysvalloista siirrettiin 500 teratavun verran valokuitua pitkin Suomeen sekvenssidataa, joka oli saatu suomalaisista tutkimusnäytteistä. Luvanvarainen ja tietosuojattu data siirretään suomalaisiin biopankkeihin ja edistää merkittävästi perinnöllisten sairauksien tutkimista.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Korkea motivaatio, yhdessäolo ja laadukas opetus – niistä on suurteholaskennan kesäkoulu tehty

Jo vuodesta 2010 lähtien CSC on järjestänyt ohjelmointiin, rinnakkaislaskentaan ja koodioptimointiin keskittyvää kurssia, joka kerää vuosittain osallistujia ympäri maailmaa oppimaan lisää, jakamaan tietoa ja viihtymään muiden samojen teemojen parissa työskentelevien kanssa. Suurteholaskennan kesäkoulun opintotarjonnan pääpaino on perusasioissa, mutta sisältö elää ja siinä pyritään huomioimaan kulloisenkin ajankohdan teemoja. Niin opiskelijoiden kuin opettajien motivaatio on korkealla; laadukas opetus ja ryhmän tuki takaavat, että oppiminen on tehokasta.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Yritysjohdon päätöksenteon tukijärjestelmien modernit periaatteet

Erilaisia yritysjohdon päätöksenteon tukijärjestelmiä löytyy kaikista keskisuurista ja suurista yrityksistä. Professori Ralf Östermark esittää paradigman muutosta moderniin Executive decision support -ajatteluun, missä suunnittelu ja budjetointi tehostuvat ja johtoryhmän koordinointi paranee.Järjestelmän sisäänrakennetut yritystason riskinhallintakomponentit tarjoavat mahdollisuuksia monipuolisempiin riskianalyyseihin kuin mihin päästään perinteisillä riskinhallintamenetelmillä. Lisäksi laskenta-alusta GHA tukee ainutlaatuisella tavalla holististen yritysmallien kytkemistä yrityksen teknologisiin prosesseihin.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Keskustelua tutkimusrahoituksen mittareista: mikä on altmetriikan asema?

Altmetriikan suosio on nousussa korkea-asteen koulutuksessa. Tämä kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaani, jossa tarkastellaan altmetriikan käyttöä tutkimusrahoituksessa. Altmetriikan avulla jäljitetään ja lasketaan sosiaalisessa mediassa, uutissivustoilla, poliittisissa asiakirjoissa ja sosiaalisia kirjanmerkkejä sisältävillä sivustoilla olevia mainintoja tutkimustuotoksista..

Lue lisää »

Näkökulmia

Tenttimisen tulevaisuutta tehdään tänään

Vuonna 2013 alettiin pohtia, mikä olisi yliopistoilla käytössä olevan, paperin ja kirjekuorien varassa toimivan tenttijärjestelmän kohtalo. Vaihtoehtoina oli joko kehittää vanhaa tai rakentaa uutta – korkeakouluissa päädyttiin jälkimmäiseen. Syntyi sähköinen tenttijärjestelmä EXAM, joka on ainoa perusjärjestelmiin integroituva laaja tenttijärjestelmä Suomessa.

Lue lisää »

Bitti, rauta ja verkot
Koulutus ja opiskelu

Genomikeskus luo tiedosta terveyttä

Genomitieto avaa uusia mahdollisuuksia sairauksien diagnosointiin ja hoitoon. Suomeen suunnitteilla oleva Genomikeskus tulee toimimaan genomitiedon käytön asiantuntijana. Sen tehtävänä on tehostaa genomitiedon vastuullista käyttöä ihmisten terveyden edistämiseksi ja hallinnoida kansallista genomitietokantaa.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kuusi väärää väittämää CSC:n akateemisesta pilvestä

Usein törmää erilaisiin olettamuksiin koskien CSC:n akteemista pilveä. Ohessa on kuusi tällaista tyypillistä väittämää, joihin nyt vastaa CSC:n vanhempi järjestelmäasiantuntija Kalle Happonen.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

HPC-Europa3 mahdollistaa yhteistyön paikan päällä

Talvella 2018 kaksi jatko-opiskelijaa, Armin Iravani Itävallasta ja Juris Vencels Latviasta, saivat HPCE3-apurahansa ja suuntasivat kohti Suomea ja CSC:tä. He eivät tulleet CSC:lle niinkään laskentaresurssien vuoksi vaan syventääkseen yhteistyötään CSC:läisen yhteistyökumppaninsa kanssa.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Jään kiehtova dynamiikka

Helsingin yliopiston Yongmei Gong tutkii, kuinka Etelämantereen mannerjäätikkö muuttuu seuraavien 100–200 vuoden aikana ilmastonmuutoksen vaikutuksesta ja mikä on laukaissut arktisella lakijäätiköllä jään ajoittaisia nopeita virtaustapahtumia aiheuttavat mekanismit.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

"Jokainen antaa vähän, kaikki saavat paljon" – perusopetuksen wikiloikka tuo avoimet oppikirjat internetyhteyden päähän

Vuonna 2017 alkoi koko Suomen laajuinen hanke, jossa ryhdyttiin rakentamaan kaikille yhteistä, vapaasti hyödynnettävää ja muokattavaa oppikirjakokoelmaa. Hanke nimeltään Perusopetuksen wikiloikka: avoimen lisenssin kokeilukulttuuria ja digitaalisten palvelukonseptien kehittämistä on edennyt loppusuoralle. Nyt on aika katsoa taaksepäin ja kerrata onnistumisia sekä pohtia hankkeen tulevaisuutta.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Kiistelty hiilimateriaalin kasvumekanismi ratkesi atomitason simulaatioiden avulla

Tiedeyhteisö on jo pitkään kiistellyt siitä, minkä fysikaalisten prosessien kautta muodostuvat paljon timantinkaltaisia hiiliatomeja sisältävät tiheät amorfiset hiilipinnoitteet. Materiaalien erinomaisten mekaanisten ominaisuuksien takia ne kiinnostavat niin tutkijoita kuin teollisuutta. Amorfisen hiilipinnoitteen atomitason kasvumekanismin tutkiminen on kuitenkin kokeellisesti mahdotonta, ja useista laskennallisista tutkimuksista huolimatta ei yksiselitteistä mekanismia ole viimeisen 30 vuoden aikana löydetty.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Korkeakoulujen käyttäjätunnistusosaamista viedään peruskouluihin

Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa käyttäjän sähköisen tunnistuksen ongelmaa alettiin ratkoa liki pari vuosikymmentä sitten. Ratkaisuksi tuli Haka-luottamusverkosto, jossa jäsenorganisaatioiden käyttäjät pääsevät oman korkeakoulunsa tunnuksilla hyödyntämään luottamusverkoston palveluja. Perusasteen ja toisen asteen toimijoiden piiristä on ajoittain osoitettu mielenkiintoa Hakaa kohtaan – ja pari vuotta sitten alkoi MPASSid-tunnistusratkaisun kehittäminen.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu