CSC:n hallitusohjelmatavoitteet: Suomi tekoälyn edelläkävijäksi

CSC:n hallitusohjelmatavoitteista käsitellään tällä viikolla datastrategiaa ja tekoälyä.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu
Tiede ja tutkimus

Kvanttifyysikot onnistuivat energian häviöiden ja siirtymien hallinnassa

Aalto-yliopiston ja Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämä kvanttipiirijäähdytin mahdollistaa energian häviöiden hallinnan kvanttilaitteissa. Tätä tarvitaan tulevaisuuden kvanttitietokoneiden rakentamisessa.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

CSC:n hallitusohjelmatavoitteet: investointeja TKI-toimintaan ja tutkimusympäristöihin

CSC:n hallitusohjelmatavoitteiden neljästä kärkiteemasta esitellään tällä viikolla ensimmäistä teemaa: tutkimusympäristöjä.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu
Tiede ja tutkimus

Miten Suomesta tehdään digitalisaation suunnannäyttäjä?

CSC haluaa antaa oman evästyksensä seuraavan hallitusohjelman valmisteluun.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu
Tiede ja tutkimus

Uusi menetelmä nopeuttaa kvanttimuistin lukemista

Jotta kubiteista voidaan lukea hyödyllistä tietoa, lukemisen täytyy tapahtua niin nopeasti ja virheettömästi kuin mahdollista. Uudessa lukutavassa virtapiiriin lähetettävän pulssin lisäksi lähetetään samanaikaisesti toinen mikroaaltopulssi kubittiin itseensä. Käyttämällä kahta pulssia yhden sijaan tutkijaryhmä sai heijastuneen pulssin paljastamaan kubitin tilat huomattavasti nopeammin kuin yhtä pulssia käytettäessä.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeille suunnatussa työpajassa luotiin yhteistä tilannekuvaa tulevaisuuden opetustarjonnasta

Helmikuussa järjestetyssä työpajassa visioitiin tulevaisuuden opetustarjontaa.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

HPC-Europa3 – matkusta, opi, laske ja tee yhteistyötä

HPC-Europa3-ohjelmassa rahoitetaan suurteholaskentaa tarvitsevien kansainvälisiä tutkimusvierailuja. Ohjelma on tähän mennessä ollut suuri menestys – tyytyväisiä vierailijoita on yli 200.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kirjastovalikoiman kätkevä selainlaajennos ja joukkoistamalla kerätyt tietokiteet näyttävät, mitä avoimella tieteellä saadaan aikaan

55 osallistujaa, 15 tiimiä ja muutama vuorokausia aikaa keksiä, miten edistää avointa tiedettä teknisten ratkaisujen tai konseptoinnin keinoin.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Digihumanisti etsii uutta tietoa

Apulaisprofessori Mikko Tolonen haluaa löytää uutta tietoa historiasta laskennallisilla menetelmillä ja uskoo, että avoimen datan avulla tieteen kehitys kiihtyy.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Korkeakoulutuksen IT-ammattilaiset koolla EDUCAUSE-konferenssissa

Digitaalinen murros ja kehittyvä teknologia tuovat korkeakouluille entistä enemmän mahdollisuuksia muuttua ja kehittyä. Tulevaisuuden koulutukselta halutaan avoimuutta ja yhteisöllisyyttä. Vuotuinen EDUCAUSE-konferenssi järjestettiin 30.10.–2.11. Yhdysvalloissa Denverissä. Tapahtuma toi yhteen yli 8000 korkeakoulutuksen IT-ammattilaista sekä palveluntarjoajaa ympäri maailman vaihtamaan tietoa ajankohtaisista teemoista kuten digitaalisesta murroksesta ja jatkuvasta oppimisesta.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

CSC tukee ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa

Ammattikorkeakoulujen avoin TKIi-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi -hanke on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta vuosille 2018–2020 saaneista korkeakoulujen kärkihankkeista. Yhteistyössä järjestetyssä työpajassa pohdittiin, kuinka CSC:n palvelut voisivat nyt ja tulevaisuudessa tukea ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

DigiCampus-hankkeen Roadshow tavoitti lähes 170 opetuksen ja koulutuksen asiantuntijaa

DigiCampus-hankkeen Roadshow tarjosi korkeakouluille mahdollisuuden tutustua kyseisen korkeakoulutuksen kehittämishankkeen tavoitteisiin sekä vaikuttaa sen toimenpiteisiin ja kehittämissuuntiin.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Sensitiivisen datan monipuolisuus mahdollistaa monenlaisia tutkimuksia

Sensitiivistä dataa ovat esimerkiksi henkilötunnus, geeni- tai paikkatieto. Ihmisten geenitietojen perusteella voidaan kehittää parempia lääkkeitä tai valita paras hoito.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kvanttifysiikan ja -teknologian tutkimukselle EU:lta miljardirahoitus

Lippulaiva tuo yhteen kvanttifysiikan parhaan tutkimuksen Euroopassa ja edistää uusien kvanttiteknologioiden saamista markkinoille.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Kehittämishankkeiden työpajassa keskusteltiin oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista ja kysymyksistä

Kesäkuussa järjestetty Oppimisympäristöt-työpaja kokosi yhteen lähes sata korkeakoulujen kehittämishankkeiden, koulutuksen palveluiden ja pedagogisten verkostojen edustajaa keskustelemaan oppimisympäristöihin liittyvistä tarpeista. Työpajan tavoitteena oli käydä läpi sekä nykyisten kehittämishankkeiden elinkaaren aikana toteutettavia toimia että pidemmän aikavälin tarpeita korkeakouluissa. Kehittämishankkeilla pyritään edistämään yhteentoimivuutta digitalisoituvan korkeakoulutuksen kentässä.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Massiivinen datanhallintaprojekti: suomalaisten perimä kerätään talteen

Kolmen vuoden aikana Yhdysvalloista siirrettiin 500 teratavun verran valokuitua pitkin Suomeen sekvenssidataa, joka oli saatu suomalaisista tutkimusnäytteistä. Luvanvarainen ja tietosuojattu data siirretään suomalaisiin biopankkeihin ja edistää merkittävästi perinnöllisten sairauksien tutkimista.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Korkea motivaatio, yhdessäolo ja laadukas opetus – niistä on suurteholaskennan kesäkoulu tehty

Jo vuodesta 2010 lähtien CSC on järjestänyt ohjelmointiin, rinnakkaislaskentaan ja koodioptimointiin keskittyvää kurssia, joka kerää vuosittain osallistujia ympäri maailmaa oppimaan lisää, jakamaan tietoa ja viihtymään muiden samojen teemojen parissa työskentelevien kanssa. Suurteholaskennan kesäkoulun opintotarjonnan pääpaino on perusasioissa, mutta sisältö elää ja siinä pyritään huomioimaan kulloisenkin ajankohdan teemoja. Niin opiskelijoiden kuin opettajien motivaatio on korkealla; laadukas opetus ja ryhmän tuki takaavat, että oppiminen on tehokasta.

Lue lisää »

Koulutus ja opiskelu

Yritysjohdon päätöksenteon tukijärjestelmien modernit periaatteet

Erilaisia yritysjohdon päätöksenteon tukijärjestelmiä löytyy kaikista keskisuurista ja suurista yrityksistä. Professori Ralf Östermark esittää paradigman muutosta moderniin Executive decision support -ajatteluun, missä suunnittelu ja budjetointi tehostuvat ja johtoryhmän koordinointi paranee.Järjestelmän sisäänrakennetut yritystason riskinhallintakomponentit tarjoavat mahdollisuuksia monipuolisempiin riskianalyyseihin kuin mihin päästään perinteisillä riskinhallintamenetelmillä. Lisäksi laskenta-alusta GHA tukee ainutlaatuisella tavalla holististen yritysmallien kytkemistä yrityksen teknologisiin prosesseihin.

Lue lisää »

Tiede ja tutkimus

Keskustelua tutkimusrahoituksen mittareista: mikä on altmetriikan asema?

Altmetriikan suosio on nousussa korkea-asteen koulutuksessa. Tämä kirjoitus perustuu pro gradu -tutkielmaani, jossa tarkastellaan altmetriikan käyttöä tutkimusrahoituksessa. Altmetriikan avulla jäljitetään ja lasketaan sosiaalisessa mediassa, uutissivustoilla, poliittisissa asiakirjoissa ja sosiaalisia kirjanmerkkejä sisältävillä sivustoilla olevia mainintoja tutkimustuotoksista..

Lue lisää »

Näkökulmia

Tenttimisen tulevaisuutta tehdään tänään

Vuonna 2013 alettiin pohtia, mikä olisi yliopistoilla käytössä olevan, paperin ja kirjekuorien varassa toimivan tenttijärjestelmän kohtalo. Vaihtoehtoina oli joko kehittää vanhaa tai rakentaa uutta – korkeakouluissa päädyttiin jälkimmäiseen. Syntyi sähköinen tenttijärjestelmä EXAM, joka on ainoa perusjärjestelmiin integroituva laaja tenttijärjestelmä Suomessa.

Lue lisää »

Bitti, rauta ja verkot
Koulutus ja opiskelu