CSC Koulutukset ja tapahtumat ovat muuttaneet

Löydät tulevat koulutukset ja tapahtumat osoitteesta www.csc.fi/asiakaskoulutus.

Tämä sivusto on arkistoversio eikä sitä enää päivitetä
 

Siirry CSC:n koulutuskalenteriin
null Oman verkon haavoittuvuuksien etsiminen
Oman verkon haavoittuvuuksien etsiminen
Päiväys: 29.04.2015 8:30 - 29.04.2015 16:30
Location details: -
Kieli: english-language
lecturers: Ossi Kuosmanen
Timo Porjamo
Hinta: -
Kurssilla keskitytään erityisesti Nessus haavoittuvuusskannerin käyttöön sekä Funet
Tutkain -palvelun hyödyntämiseen oman verkon auditoinnissa. Kurssi on tarkoitettu vain Funetin jäsenorganisaatioiden asiantuntijoille.
Program

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00 Kurssin avaus

 • Erilaiset haavoittuvuudet
 • Auditointimenetelmät
 • Eri tyyppiset kohteet
 • Ohjelmistot ja työkalut
 • Tulosten analysointi ja käsittely
 • Labra: Tutkain-palvelun käyttö

12:00 Lounas
13:00 Iltapäivän aloitus

 • Nessus haavoittuvuusskanneri
 • Nessus Plugins
 • Audit Policies
 • Labra: Kohteiden kartoitus

14:15 Iltapäiväkahvi
14:30 Iltapäivä jatkuu

 • Labra: Tunnukseton ja tunnuksellinen skannaus
 • Compliance Checks
 • Web Application Tests
 • Labra: Web-palvelun haavoittuvuuksien etsiminen
 • Automatisointi
 • Labra: Nessus RESTful API:n käyttö

16:30 Kurssin lopetus