CSC Koulutukset ja tapahtumat ovat muuttaneet

Löydät tulevat koulutukset ja tapahtumat osoitteesta www.csc.fi/asiakaskoulutus.

Tämä sivusto on arkistoversio eikä sitä enää päivitetä
 

Siirry CSC:n koulutuskalenteriin

Haka-seminaari 14.2.2013

Haka-seminaari 14.2.2013
Päiväys: 15.02.2013 9:00 - 15.02.2013 16:00
Location details: -
Kieli: english-language
Hinta: -

Tilaisuudessa mm.

  • Haka-luottamusverkostoa ja identiteetinhallintaa korkeakouluissa laajemmin koskevia ajankohtaisia asioita
  • käyttäjätunnistuksen vahvuuden taso (Level of Assurance, LOA)
  • tutkijayhteisöjen tarpeet federoidulle käyttäjätunnistukselle
  • attribuutteihin perustuva käyttövaltuushallinta

Tilaisuuden kohderyhmää on

  • Korkeakoulujen Haka-palveluiden vastuuhenkilöt ja ylläpitäjät
  • Hakaan tai kansainväliseen interfederaatioon liittymistä organisaatioissaan harkitsevat
Program
9.00-09.45

Vapaaehtoinen esiseminaari

Federoidun identiteetinhallinnan periaatteet. Luottamusverkostojen periaatteet.
Vapaaehtoisen esiseminaarin tarkoitus on esitellä uusille kuulijoille Haka-luottamusverkoston periaatteita ja hyötyjä. Hakan jo ennestään tuntevat voivat sivuuttaa esiseminaarin.
(Mikael Linden, CSC) [esitysmateriaali]

9.45-10.00 Kahvi
10.00-10.30

Tervetuloa. (Klaus Lindberg, CSC)

Ajankohtaista Hakassa. (Kari Laalo, CSC) [esitysmateriaali]

10.30-10.50 Korkeakoulujen IAM-tukiryhmän tilanne
Korkeakoulujen IAM-tukiryhmä sparraa korkeakoulujen identiteetinhallinnan kehittämistä vertaistukiperiaatteella. Ryhmän vetäjä esittelee tukiryhmän työn tuloksia.
(Jari Järvinen, Hamk) [esitysmateriaali]
10:50-11:00 Tauko
11.00-11.25 Haka IdP-itseauditointi
Haka-ohjausryhmän aloitteesta on kehitetty IdP-ympäristöjen tietoturvan audiointilomake. Itseauditointi on ulkopuolisen auditoijan toteuttamaa arviota kevyempi säännöllinen prosessi. Esityksessä avataan auditoinnin taustaa ja arvioitavia kohteita.
(Sami Silén, CSC) [esitysmateriaali]
11.25-11.50 Ulkomaisen käyttäjän henkilöllisyyden toteaminen
Käyttäjähallinnon vähimäisvaatimusten mukaisesti Hakassa ulkomaalaisten käyttäjän ensitunnistukseen käytetään passia, ajokorttia tai Schengen-alueella hyväksyttyä matkustusasiakirjaa. Mitä keinoja on ulkomaisen asiakirjan aitouden todentamiseksi?
(Sami Nylund, Rajavartiolaitos)
11.50-12.35 Lounas (omakustanteinen)
12.35-13.00 Tutkijan identifiointi kansainvälisellä ja kansallisella tasolla
Tutkijatunniste on pysyvä henkilökohtainen tutkijan yksilöivä tunniste, jolla voidaan esim. sähköisessä julkaisussa yksilöllisesti identifioida tekijät ja tukijat.
(Jyrki Ilva, Kansalliskirjasto) [esitysmateriaali]
13.00-13.45 Paneelikeskustelu
Tutkimusyhteisöjen tarpeet federoidulle käyttäjätunnistukselle
  • kehityspäällikkö Tommi Nyrönen (CSC, bioinformatiikka) [alustuksen esitysmateriaali]
  • tutkimusjohtaja Krister Lindén (HY, kieliteknologia)
  • tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi (HY, tietotekniikkaosasto)
  • järjestelmäasiantuntija Hilkka Kankaanpää (TaY, tietohallinto)
Paneelin moderaattorina toimii Mikael Linden, CSC
13.45-14.00 Kahvitauko
14.00-14.25 Attribuuttipohjainen käyttövaltuuksien hallinta
Aalto-yliopistossa käyttöönotetussa Dreamspark Premium -palvelussa käyttövaltuus voidaan osoittaa kirjautumisen yhteydessä luovutettavan eduPersonEntitlement-attribuuttiin avulla. Esityksessä esitellään toteutusta ja sen käyttöönottoa.
(
Jari Kotomäki, Aalto) [esitysmateriaali]
14.25-14.50 Verkostojen identiteetinhallinta ja käyttövaltuudet
Eduuni mahdollistaa vapaan sähköisen työskentelyn ja verkostoitumisen yli organisaatiorajojen. Eduunin verkostoissa on tällä hetkellä n. 2400 rekisteröitynyttä käyttäjää, jotka tulevat 320 eri organisaatiosta.
(Sami Saarikoski, CSC) [esitysmateriaali]
14.50-15.00 Tauko
15.00-15.25 Tutkimusaineistojen käyttövaltuuksien hallinta
REMS on väline, jolla tutkimusaineistojen omistajat voivat hallita tutkijoille annettuja käyttöoikeuksia aineistoihin. CSC pilotoi välinettä Euroopan Bioinformatiikan instituutti EBI:n kanssa.
(Janne Lauros, Mikael Linden, CSC) [esitysmateriaali: Linden, Lauros]
15.25-15.50 Ylikansallisen käyttäjätunnistuksen käyttöönotto
Palvelun tai tunnistuslähteen rekisteröiminen kansainväliseen eduGAIN-interfederaatioon ja luottamussuhteiden syntyminen.
(Janne Lauros, Mikael Linden, CSC) [esitysmateriaali: Linden, Lauros]