CSC Koulutukset ja tapahtumat ovat muuttaneet

Löydät tulevat koulutukset ja tapahtumat osoitteesta www.csc.fi/asiakaskoulutus.

Tämä sivusto on arkistoversio eikä sitä enää päivitetä
 

Siirry CSC:n koulutuskalenteriin

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari
Päiväys: 07.05.2013 9:30 - 07.05.2013 15:45
Location details: -
Kieli: english-language
Hinta: -

Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) on opetus- ja kulttuuriministeriön toimialatasoinen sisältö- ja palvelukokonaisuus. Sen tavoitteena on varmistaa kulttuurin ja tieteen digitaalisten tietovarantojen tehokas ja laadukas hallinta, jakelu ja pitkäaikaissäilytys, sekä edistää digitointia.

KDK-pitkäaikaissäilytys 2013 -seminaari keskittyy digitaalisen pitkäaikaissäilyttämisen (PAS) haasteisiin ja etenemiseen. Seminaarissa käydään läpi kulttuuriaineistojen säilyttämisen haasteita eri näkökulmista, kuinka KDK:n PAS-ratkaisun toteuttaminen etenee sekä kuullaan organisaatioiden kokemuksia esimerkiksi aineistojen paketoinnin piloteista.

Seminaarin yhteydessä pidetään myös työpajoja, jossa tullaan keskittymään aineistotyypeittäin tiedostomuotojen migraatioihin ja niissä säilytettäviin ominaisuuksiin. Työpajat on suunnattu erityisesti tiedostomuotokysymysten kanssa työskenteleville. Ensimmäinen työpaja (dokumenttimuodot) pidetään seminaarin kanssa rinnakkain. Työpajoille on perustettu oma sivunsa.

Seminaariin voi osallistua myös verkossa.
Program

Maanantai 6.5.2013

Puheenjohtaja: kehityspäällikkö Kimmo Koivunen (CSC)
09:30     Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10:00    Avaus
10:10    KDK:n tilannekatsaus ja pitkäaikaissäilytyksen kulttuuripoliittinen merkittävyys, kulttuuriasiainneuvos Minna Karvonen (opetus- ja kulttuuriministeriö)
10:40    Tutkimuksen tietoaineistot ja PAS, opetusneuvos Juha Haataja (opetus- ja kulttuuriministeriö)
11:00    Pitkäaikaissäilytyksen toteuttaminen KDK:ssa, kehityspäällikkö Kimmo Koivunen (CSC)
11:40    Pitkäaikaissäilytyksen haasteet lainsäädännön näkökulmasta, hallitusneuvos Jorma Waldén (opetus- ja kulttuuriministeriö)

12:15    Lounas

13:15    Aineistojen paketoinnin pilotit, sovellusarkkitehti Kuisma Lehtonen (CSC)
13:35    Kokemuksia aineistojen paketoinnin piloteista:
atk-erikoistutkija Tuomas Alaterä (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto FSD) [diasarja]
tietohallintopäällikkö Kari Peiponen (Valtion taidemuseo) [diasarja]
14:15    Kahvi
14:45    Aineistojen valmistelu ja paketointi: Metatiedot ja tiedostomuodot, teknologiakoordinaattori Heikki Helin (CSC)
15:05    Hyvät käytännöt ja pitkäaikaissäilytyksen huomioiminen digitoinnissa, sektorijohtaja István Kecskeméti (Kansallisarkisto)
15:30    Keskustelu
15:45    Seminaarin lopetus