CSC Koulutukset ja tapahtumat ovat muuttaneet

Löydät tulevat koulutukset ja tapahtumat osoitteesta www.csc.fi/asiakaskoulutus.

Tämä sivusto on arkistoversio eikä sitä enää päivitetä
 

Siirry CSC:n koulutuskalenteriin

Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013

Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013
Päiväys: 11.10.2013 10:00 - 11.10.2013 15:00
Location details: -
Kieli: english-language
Hinta: -
´

Korkeakouluille suunnattu seminaari: Kuinka laatu ja kokonaisarkkitehtuuri liittyvät toisiinsa ja strategiseen johtamiseen?

Kokonaisarkkitehtuurityö nähdään usein tietohallintopainotteisena. Tämä johtuu siitä, että valtaosa ydintoimintojen muutoksista tarkoittaa toiminnan tehostamista rutiineja automatisoimalla ja tietojärjestelmiä hyödyntämällä. Kuitenkin kokonaisarkkitehtuuri on nimenomaan johtamisen kehittämistyökalu laatu- ja toiminnanohjauksen menetelmien tapaan.

Seminaarin tavoitteena on selventää, miten jo tehtyä laatutyötä voidaan hyödyntää kokonaisarkkitehtuurityön pohjana. Sen tarkoituksena on myös vahvistaa arkkitehtuurityön käytännön tason osaamista ja saada/tuottaa ymmärrystä yhteistyömuodoista laatuasiantuntijoiden kanssa. Näiden lisäksi kuullaan case-esimerkkejä ao. töiden yhdistämisestä.
 

Seminaari on tarkoitettu kaikille korkeakoulujen johtajille, laatutyö ja ka-työhön osallistuville.

Ilmoittautumisaika päättyy 03.10. klo 12!

HUOMIO: Aamupäivän seminaariin on myös mahdollisuus osallistua etänä Adobe Connectin välityksellä: https://connect.funet.fi/rakettikokoa/. Aamupäivän seminaari taltioidaan ja tallenne julkaistaan verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen.
Program
Ohjelma on alustava ja sitä päivitetään viikottain.
 
09:30   Aamukahvi
10:00   Alustuspuheenvuoro
laatupäällikkö Sirpa Suntioinen, Itä-Suomen yliopisto
10:10   Korkeakoulujen johdon puheenvuoro
vararehtori Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu
10:35   OKM puheenvuoro
ylitarkastaja Ilmari Hyvönen, Opetus- ja kulttuuriministeriö
10:55   Kokonaisarkkitehtuurin ja laatutyön yhteensovittaminen KKA:n näkökulmasta
erikoissuunnittelija Touko Apajalahti ja pääsuunnittelija Sirpa Moitus, Korkeakoulujen arviointineuvosto
11:15   Laatutyö ja kokonaisarkkitehtuuri osana korkeakoulun kehittämisjärjestelmää ja johtamista
tietohallintopäällikkö Jaakko Riihimaa ja laatu- ja tilastopäällikkö Vesa Vuolio, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
11:50   Kokonaisarkkitehtuurityö Helsingin yliopistossa
tietohallinnon kehittämispäällikkö Jussi Koskivaara, Helsingin yliopisto
12:10-12:40     Lounas
12:40   Työpisteet
Peräkkäisiä työpisteitä KA-työn ja laatutyön suhteesta: ryhmät työstävät ensimmäistä aihetta 30 minuuttia fasilitaattorien avulla, tämän jälkeen kukin siirtyy aakkosissa eteenpäin (poikkeus D > A) ja työstää seuraavaa aihetta 20 minuuttia, tämän jälkeen siirtyy eteenpäin ja työstää jälleen 20 minuuttia jne.
Ryhmä 1 aloittaa pisteessä A, ryhmä 2 pisteessä B jne.
Pisteet A,B ja C toisessa kerroksessa, piste D toimii aamupäivän kokoustilassa.
    Kahvi työskentelyn ohessa klo 14.00
14:30-15:00   Työpajojen yhteenveto
Työpisteiden fasilitaattori vetävät työpisteen prosessin ja tulokset yhteen.
Työryhmien yksittäinen edustaja mainitsee yhden ajatuksen, joka ryhmässä todettiin, että päivästä saadaan työhön mukaan.
Viikon kuluttua osallistujille toimitetaan kirjalliset raportit työpisteistä.