CSC Koulutukset ja tapahtumat ovat muuttaneet

Löydät tulevat koulutukset ja tapahtumat osoitteesta www.csc.fi/asiakaskoulutus.

Tämä sivusto on arkistoversio eikä sitä enää päivitetä
 

Siirry CSC:n koulutuskalenteriin

Korkeakoulujen tietohallintojohdon valmennusohjelma

Korkeakoulujen tietohallintojohdon valmennusohjelma
Päiväys: 30.10.2012 00:00 - 30.10.2012 12:00
Location details: -
Kieli: english-language
Hinta: -

Professional Diploma in Business and Information Systems Engineering (BISE)

 

Kenelle:

Ohjelmaan hyväksytään max 25 korkeakoulun tietohallinnon avainhenkilöä.

Lisäksi ACIO-hankkeen ja AALTO-PROn kautta tulee n. 5 henkilöä

Valmennusohjelman tavoitteet

 

  • Auttaa korkeakoulun johtoa kohtaamaan rakenneuudistuksen tuomat muutospaineet
  • Tukee tietohallintojohtoa suuntaamaan tietohallinnon palvelut tukemaan entistä paremmin korkeakoulun strategiaa ja ydintoimintoja
  • uudistaa korkeakoulujen IT-palvelujen tuottamista uusien entistä kilpailukykyisempien menetelmien ja yhteistyön avulla
  • parantaa IT-palveluiden kustannustehokkuutta
  • tehostaa kokonaisarkkitehtuurin, pilvipalveluiden ym. hyödyntämistä
  • tukea tietohallintojohdon osallistumista ylimmän johdon työskentelyyn, strategiatyöhön, johtoryhmätyöskentelyyn ja muutosviestintään

 

 

Koulutus on osa CSC:n Aalto-yliopistolta tilaamaa tutkimusta ja osallistujat osallistuvat tutkimushankkeeseen. Ohjelmassa seurataan valmennusohjelman vaikutusta organisaation tietohallinnon toimintaan.

Program

11.12.2012 Aloitusseminaari: Tavoitteet, sisällöt, menetelmät
IT organisaation liiketoiminnan osana ja tukena. Organisaation eri
toimintojen suhteet johtamisessa. Tietohallinnon rooli muuttuvassa
maailmassa. Strategian tukemisesta strategian tekemiseen.

17.-18.01.2013 Strateginen tietohallintojohtaminen I – Foundations
Mikä IT strateginen merkitys ja arvo liiketoiminnalle.
Eri strategiaperspektiivit IT:n näkökulmasta. Mihin IT strategiaa tarvitaan.
IT:n organisointimallit

14.-15.03.2013 Strateginen tietohallintojohtaminen II – Alignment
Strategiasta IT strategiaksi – mihin "alignment" ajattelua tarvitaan. Onko
IT arvontuottaja vai kustannus. Miten IT:n strategista linjausta voi nostaa
ja miten sitä voi mitata.

16.-17.05.2013 Tietohallinnon johtaminen I: Hallintomallit
Hyvä tietohallintomalli – IT Governance – on keskeinen osa liiketoimintaa
tukevan ja tehokkaan IT toiminnon rakentamista;
Miten governance – management ja leadership yhdistetään?
Cobit –viitekehys ja sen soveltaminen

13.-14.06.2013 Tietohallinnon johtaminen II: Kokonaisarkkitehtuuri
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu. Kokonaisarkkitehtuuri organisaation
johtamisen ja kehittämisen välineenä. Miten kokonaisarkkitehtuuri
integroidaan muihin johtamiskäytäntöihin. Arkkitehtuurityön käytännön
haasteet. Keskeiset arkkitehtuurimenetelmät

15.-16.08.2013 Tietohallinnon johtaminen III: Portfolio Management
Tietohallinnon kehityssalkku ja sen hallinta. Portfolio vs. Projektit.
Strategian jalkatus projekteilla. Budjetointi ja seuranta. Riskihallinta.
Liiketoiminnan kehitysprojekti vs. Tietohallinnon kehitysprojekti

19.-20.09.2013 Tietohallinnon johtaminen IV: Hankinnat ja juridiikka
Hankintaprosessi; laitteet, ohjelmistot, prosessit ja palvelut. Kilpailutus ja
juridiikka. Toimittajahallinta ja monitoimittajaprojektit. Onnistuneen
hankinnan elementit. Pilvipalveluiden hankinta.

14.-15.11.2013 Muutoksen johtaminen – Ihminen, organisaatio ja osallistuminen
Miten muutos viedään onnistuneesti läpi. Muutos ja henkilöstö.
Muutosvastarinta ja sen hallinta. Kuinka vahvistaa organisaation
muutoskykyä ja tehdä uusiutumisesta osa työtä?

16.-17.01.2014 Operatiivinen palvelutuotanto; IT Service Management
Palvelutuotanto ja palveluorganisaatio. Asiakas, asiakastyytyväisyys
ja palvelutuotanto. Palveluiden organisointi ja palvelutuotantomallit
Asiakas-toimittajamallit, SLA, OLA, ym. Palvelutuotanto ja tietoturva

20.-21.03.2014 Tietohallinnon organisointi ja kompetenssit
Eri organisointimallit. Ulkoistus osana tietohallinnon toimintaa.
Tietohallinnon kompetenssien kehittäminen. Ihmisten johtaminen

15.05.2014 Päätösseminaari
Päätösjakso oppimistulosten julkaisuun ja jatkotoimien keskusteluun