CSC Koulutukset ja tapahtumat ovat muuttaneet

Löydät tulevat koulutukset ja tapahtumat osoitteesta www.csc.fi/asiakaskoulutus.

Tämä sivusto on arkistoversio eikä sitä enää päivitetä
 

Siirry CSC:n koulutuskalenteriin

Oman verkon haavoittuvuuksien tutkiminen

Oman verkon haavoittuvuuksien tutkiminen
Päiväys: 23.08.2013 8:30 - 23.08.2013 16:30
Location details: -
Kieli: english-language
lecturers: Funet CERT
Hinta: -
Erityisesti keskitymme Nessus haavoittuvuusskannerin käyttöön sekä Funet
Tutkain -palvelun hyödyntämiseen oman verkon auditoinnissa.
Program

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9:00 Kurssin avaus

 • Erilaiset haavoittuvuudet
 • Auditointimenetelmät
 • Eri tyyppiset kohteet
 • Ohjelmistot ja työkalut
 • Tulosten analysointi ja käsittely

12:00 Lounas
13:00 Iltäpäivän aloitus

 • Nessus haavoittuvuusskanneri
 • Nessus Plugins
 • Audit Policies
 • Compliance Checks
 • Automatisointi

14:15 Iltapäiväkahvi
14:30 Labraharjoitukset

 • Tutkain-palvelun käyttö
 • Tunnuksellinen ja tunnukseton skannaus
 • Web-palvelun haavoittuvuuksien etsiminen
 • Nessus XML-RPC:n käyttö

16:30 Kurssin lopetus

Kurssin sisältö tarkentuu vielä myöhemmin kesän aikana.