Yhteiskuntavastuu 2019

Toimitusjohtajan katsaus

Kimmo Koski

Tuloksellisesti vuosi 2019 oli erinomainen. Tavoitteet sekä Suomessa että kansainvälisesti pääosin saavutettiin. Lisäksi Suomeen saatiin merkittävä eurooppalainen infrastruktuuri suurteholaskennan EuroHPC-hankkeen muodossa. CSC:n johtama yhdeksän maan konsortio sijoittui hankkeen evaluoinnissa kärkeen. Näin ollen Kajaaniin datakeskukseen rakennetaan yksi maailman tehokkaimmista laskentaympäristöistä. Tämä yli 200 miljoonan euron hanke tulee palvelemaan sekä suomalaista että eurooppalaista tutkimusta ja teollisuutta datan, laskennan ja tekoälytutkimuksen alueilla.

Lue lisää »

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus

CSC – tutkimuksen, koulutuksen, kulttuurin ja julkishallinnon ICT-osaamiskeskus

Lue lisää »

Sidosryhmät ja vuorovaikutus

CSC käy aktiivista ja jatkuvaa vuoropuhelua eri sidosryhmiensä kanssa.

Lue lisää »

Palvelutuotanto

Valjastamme osaamisemme, verkostomme ja tietotekniikan edistämään asiakkaan menestystä ja koko yhteiskunnan etua.

Lue lisää »

Hankinnat

CSC:n hankinnoissa noudatetaan yhtiön omaa hankintaohjetta sekä lakia (1397/2016) julkisista hankinnoista.

Lue lisää »

Ympäristövastuu

CSC on kestävän kehityksen edelläkävijä ICT-palveluiden tuotannossa ja sitoutunut edistämään kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassaan.

Lue lisää »

Taloudellinen vastuu

CSC:n toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluja omistajilleen voittoa tavoittelematta.

Lue lisää »

Raportointi- ja laskentaperiaatteet

Yhteiskuntavastuuraportti julkaistaan vuosittain. Raportti kattaa kaikki CSC:n määräysvallassa olevat toiminnot.

Lue lisää »

CSC:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenten etuyhteystiedot

Tässä osiossa esitellään hallituksen ja johtoryhmän jäsenet.

Lue lisää »