Yhteistyö

CSC tekee aktiivisesti yhteistyötä korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. CSC on myös yhteistyökumppanina useissa kansallisissa ja kansainvälisissä projekteissa sekä euroopanlaajuisissa e-infrastruktuuri- ja grid-hankkeissa.

Kansainvälistymisen haasteet edellyttävät entistä tiiviimpää osallistumista erilaisiin verkostoihin. Verkostoituminen lisää kokemusten vaihtoa, mahdollistaa synergioiden hyödyntämisen sekä edistää ja vahvistaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä.

CSC on luotettava kumppani, jonka datakeskuksille on myönnetty tietoturvallisuuden hallintajärjestelmien ISO/IEC 27001 -sertifikaatti.