Yleiset käyttöehdot

CSC:n tieteen palveluiden yleiset käyttöehdot

Kiitos, että käytät CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tieteen palveluita. Käyttämällä CSC:n palveluita, joissa viitataan näihin ehtoihin, hyväksyt samalla nämä ehdot. Perehdy siksi niihin huolellisesti.

Joihinkin palveluihin liittyy lisäkäyttöehtoja tai -vaatimuksia. Lue lisäehdot palvelukuvauksista, ne ovat osa sopimustasi CSC:n kanssa, jos käytät kyseisiä palveluita. CSC varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja. CSC ilmoittaa käyttäjätiedotteissa, jos se tekee olennaisia muutoksia näihin ehtoihin.

Palvelu on tarkoitettu akateemiseen käyttöön Suomessa, ellei etukäteen ole toisin sovittu

 • CSC:n palveluiden käyttöoikeus annetaan korkeakoulutasoiseen tutkimukseen ja opetukseen Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ellei toisin ole sovittu.
 • Käyttäjät voivat käyttää CSC:n palveluita vain sovittuun tarkoitukseen. Tarkoitus sovitaan silloin, kun CSC hyväksyy hakemuksen. Tarkoitusta voidaan myöhemmin tarkentaa tutkimussuunnitelman, tavoitteiden, ehdotuksen tai muun päämäärien määrittelyn avulla.
 • CSC:n palvelut voivat sisältää kolmansien osapuolten lisenssiehtoja. Esimerkiksi valmistajat tai ulkopuoliset viranomaiset voivat rajata käyttötarkoituksen pelkästään tutkimukseen tai rajata käyttäjien kansallisuutta tai organisaatiota.
 • CSC on velvollinen saattamaan lisäehdot käyttäjän saataville.

Tutkimustuloksien tulee olla julkisia

 • Ellei toisin ole sovittu, tutkimustulokset on julkaistava, mieluiten vertaisarvioituina.
 • Käyttäjä sitoutuu mainitsemaan julkaisuissaan ja esityksissään, että tulosten tuottamiseksi on käytetty CSC:n palveluita.

Käyttäjätunnuksen rekisteröinti ja käyttäjäksi tuleminen

 • CSC:n palveluiden käyttämiseksi tulee hakea käyttäjätunnus tavalla, joka on kuvattu CSC:n www-sivuilla. CSC varaa oikeuden hylätä hakemuksen.
 • Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista, esimerkiksi käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.
 • CSC ylläpitää asiakasrekisteriä ja sen rekisteriselostetta henkilötietolain mukaisesti.
 • CSC tarvitsee käyttäjän yhteystiedot voidakseen ilmoittaa käyttäjälle muutoksista näihin ehtoihin, käyttökatkoista, palvelutiedoista ja muista tärkeistä asioista.
 • Käyttäjien on ilmoitettava CSC:lle, jos heidän yhteystietonsa muuttuvat.
 • CSC:llä on oikeus julkaista yleistiedot käyttäjästä ja tarkoituksesta, johon käyttöoikeus on myönnetty. Nämä yleistiedot kattavat käyttäjän nimen, organisaation, kuvauksen ja resurssien käytön.

Käyttäjänä olet vastuussa palveluiden käytöstä

 • Älä milloinkaan:
  • jätä suojaamatta tai jaa tunnistautumistietojasi (tunnuksiasi, salasanojasi tai tunnistautumisavaimiasi) tai laiminlyö palvelukuvauksessa kuvattuja turvallisuuteen liittyviä velvollisuuksiasi;
  • käytä väärin mitään CSC:n tai kolmannen osapuolen palvelua tai omaisuutta, mukaan lukien aineettomat oikeudet; lain rikkominen on aina väärinkäyttöä;
  • käytä väärin kenenkään sisältöä, tunnistautumistietoja tai muuta luottamuksellista tietoa;
  • lähetä tai välitä roskapostia tai loukkaavia viestejä;
  • tunkeudu luvatta tietojärjestelmiin tai tarkoituksellisesti häiritse niitä tai palveluiden verkkoliikennettä.
 • Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan välittömästi CSC:lle, jos hänen tunnustaan on käytetty luvatta tai tunnistautumistiedot ovat kadonneet tai ne on varastettu.
 • Käyttäjä on vastuussa myös tunnuksen voimassaolon jälkeen vahingosta ja kustannuksista, joita CSC:lle aiheutuu:
 • näiden ehtojen rikkomisesta;
 • kolmansien osapuolten tuotteiden ja palveluiden käytöstä näiden palveluiden yhteydessä.

Käyttäjä- ja projektihallinta

 • Käyttäjä on ainakin yhden projektin jäsen.
 • Kullakin projektilla on yksi käyttäjä, joka on projektin vastuuhenkilö. Oletusarvoisesti hän on ensimmäinen käyttäjä.
 • Projektin vastuuhenkilö voi pyytää CSC:tä lisäämään käyttäjiä projektiinsa.
 • Jäsenen lähtiessä projektista projektin vastuuhenkilön on ilmoitettava tästä CSC:lle.
 • CSC:n pyynnöstä projektin vastuuhenkilön on raportoitava projektin etenemisestä ja palveluiden käytöstä.

Sisältö

 • Sisältö tarkoittaa käyttäjän dataa, ohjelmistoja, virtuaalipalvelimia, järjestelmiä tai prosesseja, jotka käyttävät tai ovat vuorovaikutuksessa CSC:n palvelun kanssa.
 • Käyttäjä on vastuussa siitä, että sisältö, joka on tallennettu tai jota välitetään CSC:n palveluiden kautta, on kaikkien soveltuvien lakien, määräysten ja näiden ehtojen mukainen.
 • Käyttäjä antaa CSC:lle oikeuden käsitellä sisältöä palvelun tuottamistarkoituksissa, joita ovat esimerkiksi automaattinen monitorointi, tietoturvahaavoittuvuuksien havainnointi, tunkeutumisen havainnointi ja esto, varmuuskopioiden ottaminen, sisällön kopiointi tai siirto sekä virheiden jäljitys. Tuottaessaan palvelua CSC huolehtii tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta lakien mukaisesti.
 • Palvelun käytöllä ei ole vaikutuksia sisällön omistusoikeuksiin, ellei toisin ole sovittu.
 • Käyttäjät ovat vastuussa sisällön jakamisesta projektin ja omien vaatimustensa mukaan. Esimerkiksi, jos käyttäjä lähtee projektista, projektin käyttäjien on huolehdittava siitä, että sisältö siirretään jollekin projektin toiselle käyttäjälle.

Varmuuskopioita otetaan vain rajoitetusti eikä niiden toimivuutta taata

 • CSC ottaa varmuuskopioita joistakin sisällöistä. Tämä on määritelty kyseisen palvelun kuvauksessa. CSC ei kuitenkaan takaa minkään sisällön palauttamista eikä ole vastuussa tiedostojen katoamisesta mistään syystä.
 • CSC suosittelee, että käyttäjä säilyttää itse ajan tasalla olevaa kopiota sellaisesta sisällöstä, jonka säilyminen on tärkeää.

Palvelutason kuvaus ja vastuunrajoitus

 • CSC ei takaa, että palvelu toimii virheettömästi ja keskeytyksettä tai että viestit palveluun, palvelusta tai sen kautta ovat täysin turvallisia. CSC kuitenkin pyrkii noudattamaan alan parhaita käytäntöjä ja turvallisuustoimenpiteitä.
 • Käyttäjät käyttävät palveluita omalla vastuullaan eikä CSC ole vastuussa mistään syntyneistä vahingoista.

Miten ja milloin käyttäjätunnukset suljetaan?

 • Käyttäjätunnus on voimassa enintään kaksi vuotta kerrallaan myöntöpäivästä alkaen, ellei toisin ole sovittu. CSC lähettää käyttäjälle muistutuksen hyvissä ajoin ennen tunnuksen viimeistä voimassaolopäivää.
 • Palveluiden käyttöoikeus päättyy, kun käyttötarkoitus ei ole enää voimassa tai kun käyttäjä ei enää ole tutkimusprojektissa tai opiskelu- tai työsuhteessa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun.
 • Päättyvää käyttäjätunnusta ja siihen liittyvä sisältöä käsitellessään CSC noudattaa palvelukuvausta. CSC ei automaattisesti tuhoa sisältöä yrittämättä ottaa yhteyttä käyttäjään.
 • CSC sulkee tai keskeyttää käyttäjätunnuksen käytön ilmoittamatta:
  • palveluiden luvattoman käytön vuoksi;
  • jos CSC:llä on perusteltu syy epäillä, että palveluja käytetään näiden ehtojen vastaisesti.
 • Voit sulkea käyttäjätunnuksesi ilmoittamalla CSC:lle alla olevien yhteystietojen kautta.

Ota yhteyttä CSC:hen

 • Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä CSC:hen Tutkijan käyttöliittymän (sui.csc.fi) kautta, sähköpostitse asiakaspalvelu@csc.fi tai puhelimitse +358 9 457 2821.
 • Otamme mielellämme vastaan käyttäjien palautetta näistä käyttöehdoista ja muista palveluihimme liittyvistä asioista.