FUNET 2020 – Tietoverkon modernisointihanke varmistamassa saumattomia ja tehokkaita yhteyksiä

Funet 2020 on keväällä 2016 valmistautumistyöllä aloitettu verkon modernisointihanke. Hankkeella varmistetaan tuleville vuosille Funet-verkon ja sen palveluiden kattavuuden, kapasiteetin, tietoturvan ja toimintavarmuuden sekä palvelukyvykkyyden ajantasaisuus suhteessa kasvaviin ja moninaistuviin tarpeisiin.

Funet-tietoliikenneverkko (Finnish University and Research Network) on rakennettu korkeakoulujen sekä tutkimusyhteisön tarpeisiin. Se palvelee Suomen korkeakoulujen, tutkimuksen ja opetuksen noin 80 organisaatiota ja noin 370 000 käyttäjää.

Funet-verkon perustana on tarjota ruuhkattomat, luotettavat ja kustannustehokkaat yhteydet niin käyttäjien välille, julkiseen internetiin kuin maailmanlaajuisiin tutkimusverkkoihin (kuten pohjoismaiseen NORDUnet:iin ja eurooppalaiseen GÉANT:iin). Verkossa on voitava toteuttaa joustavasti esimerkiksi suurkapasiteettiyhteyksiä ja erilaisia yhdistämispalveluita.

Langaton kansainvälinen verkkovierailujärjestelmä eduroam on myös yksi Funet-palveluista Suomessa.

Taustalla uudistukseen on verkon ja yhteyksien merkityksen kasvu ja tätä myöten käytettävyyden vaateiden korostuminen. Digitalisoituminen on merkinnyt myös ICT-palveluiden tulemista monitoimittajaympäristöiksi, joiden saumatonta rakentumista verkon on tuettava. Myös Funet-organisaatioiden keskitettyjen palveluiden määrän kasvu sekä toimipisteiden vähentyminen ovat olleet huomioitavia asioita uudistuksessa.

Verkon kehittämishankkeeseen lähdettiin kartoittamalla Funet-organisaatioiden yhteyspalveluiden tarpeita. Teknisten tarpeiden lisäksi myös hallinnollisia ja muita tarpeita käsiteltiin Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän asettamassa Funet-tulevaisuustyöryhmässä vuoden 2016 aikana.

Tarvekartoituksen jälkeen toteutettiin teknisten ja hallinnollisten toteutusvaihtoehtojen kartoitus. Tämän perusteella laadittiin ehdotus Funet 2020 –verkon ja sen palveluiden tavoitetilasta ja sen pohjalta sovittiin tavoitearkkitehtuurin määrittelystä ja roadmapin luomisesta.

Kartoitetun asiakastarpeen, kustannusvertailun ja teknisen analyysin perusteella toteutettavaksi valittiin IP/MPLS-tekniikkaan ja omaan siirtoverkkoon perustuva vaihtoehto. Ratkaisun vahvuuksia ovat kokonaistaloudellisuus ja joustavat yhteysratkaisut sekä käytettävyyttä ja viiveettömyyttä varmistavat toteutukset. Lisäksi verkko mahdollistaa useiden satojen gigabittien suurtehoyhteydet. Myös palveluvalikoiman laajuus sekä liitynnät ulkopuolisiin pilvipalveluntarjoajiin ja sisällöntoimittajiin huomioitiin ratkaisussa.

Nykyinen Funet-verkko on ollut käytössä jo pitkään. Ajankohta uudistukselle on ajoitettu runkoyhteyksien kuitusopimusten uusinnan sekä verkon laitteiden päivitystarpeet huomioiden.  Runkoverkossa tehtävät valinnat ovat pääsääntöisesti hyvin pitkäikäisiä ja verkon päivitysprojektit useamman vuoden mittaisia. Funet 2020 –hanke ulottuukin aina vuoteen 2022 asti tehtäviin kehitystoimenpiteisiin.

Lue lisää:

Funet-palvelut

eduroam-verkkovierailujärjestelmä

Suomen internetiin liittänyt verkko uudistuu: korkeakoulujen digitalisoituva arki nojaa yhä enenevissä määrin nopeaan ja luotettavaan verkkoon