Funet Backup

Varmuuskopiointipalvelussa kopioidaan asiakasorganisaation datoja määritellysti ja säännöllisesti siltä varalta, että ne eivät esimerkiksi laiterikon tai datan korruptoitumisen takia ole normaalisti käytettävissä alkuperäisistä lähteistään. Kopioidut datat voidaan palauttaa palvelusta takaisin asiakkaan käyttöön. Asiakas vastaa itse em. asioiden suorittamisesta palvelun käyttöliittymän kautta CSC:n ohjeistamana.

Palveluun voidaan kopioida datoja palveluun liitetyiltä asiakaspalvelimilta (windows, unix, solaris) sekä NAS- ja VMware-ympäristöistä, myöhemmin mahdollisesti muistakin lähteistä. Mikäli asiakas aikoo varmuuskopioida palveluun henkilötietoja, tulee siitä sovitulla tavalla ilmoittaa CSC:lle ja ohjeistaa ko. henkilötietojen käsittely.

Palvelussa käytetään deduplikointia (= muuttumatonta dataa ei varmuuskopioida uudelleen) ja datojen pakkausta. Näiden toimien ansiosta datat käyttävät vähemmän levytallennustilaa ja verkon kapasiteettia. Deduplikointi tapahtuu asiakas-/(client)-palvelimien tapauksessa niissä itsessään tai tarvittaessa proxy media agent -palvelimessa (joka sijaitsee fyysisesti asiakkaan omassa ympäristössä). NAS-palvelimien kohdalla deduplikointi tapahtuu aina proxy media agent -palvelimella.

Varmuuskopiointiin käytetään levytallennuskapasiteettia. Varmuuskopioidut datat sijaitsevat fyysisesti Suomessa CSC:n datakeskuksessa tai -keskuksissa. Palvelun käyttöönotto edellyttää tiivistä yhteistyötä yksityiskohtineen tilaajan ja CSC:n välillä. Palvelu on tarkoitettu Funetin jäsenorganisaatioille, kaupalliset ja yksityiset tahot on rajattu ulkopuolelle.

Palvelun käyttöönotto vaatii voimassaolevan Funet-jäsenyyden.