Funet-jäsenyys

Funetin jäseneksi voivat liittyä

  • korkeakoulut
  • valtion tutkimuslaitokset
  • muut valtion tutkimusta tekevät tai tukevat yksiköt sekä
  • korkeakouluopiskelijoiden asuntolat.

Tapauskohtaisesti sopien myös korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa yhteistyötä tekevät muut tahot voivat käyttää Funetin palveluita.

 Lisätietoa Funet-jäsenyydestä ja sen hakemisesta

Jäsenyyden edut

  • suuri osa Funet-palveluista sisältyy jäsenmaksuun
  • mahdollisuus hankkia kehittyneitä ja luotettavia tietoliikenneyhteyksiä ja -palveluja omiin sisäisiin tai useamman osapuolen keskinäisiin tarpeisiin
  • asiantuntija-apua saa nopeasti verkkoyhteyksien ja -palvelujen ongelmiin

CSC tekee Funetin jäseneksi hyväksytyn organisaation kanssa kirjallisen sopimuksen ja jäsenorganisaatiot maksavat Funet-jäsenyydestään vuosimaksua. Suuri osa Funet-verkon palveluista sisältyy vuosimaksuun, osa palveluista on erillishinnoiteltuja.