Vihreä ICT, vihreämpi tulevaisuus

Digitalisoitumisella on monia positiivisia vaikutuksia, mutta datakeskusten toiminta kuluttaa paljon sähköä.

Globaalisti konesalit kuluttavat yli 2 % maailman vuosittaisesta sähköstä ja tuottavat 2 % maailman CO2-päästöistä. Siksi niiden hiilijalanjäljen pienentäminen on globaalisti tärkeä tavoite. Sähkönkulutukseen ja operointikustannuksiin voidaan vaikuttaa infrastruktuurin energiatehokkuudella sekä datakeskusten sijoituspaikalla.

CSC:n Kajaanin datakeskuksen etuina ovat moderni toimintaympäristö, lähialueen kattava uusiutuvan energian ylituotanto sekä mahdollisuus lämminvesijäähdytykseen ja hukkalämmön hyödyntämiseen Kajaanin kaukolämpöverkossa.

Esimerkiksi LUMI-supertietokoneen datakeskus käyttää vesivoimaa energianlähteenään, ja sen tuottamalla hukkalämmöllä tullaan kattamaan noin 20 % Kajaanin vuosittaisesta kaukolämpötarpeesta. Renforsin Rannan yrityspuiston tarjoamat skaalautumismahdollisuudet ovat useita kymmeniätuhansia m2 ja satoja megawatteja.

Kajaanilla onkin erinomaiset edellytykset toimia vihreän datakeskustoiminnan ja laskennan edelläkävijänä, mikä tukee vihreän kasvun mahdollisuuksia ja kilpailukykyä. 

Lue lisää:

CSC ympäristövastuu

Lausunto Euroopan komissiolle Green Deal -ohjelmasta