Jatkuva oppiminen

Osaaminen on osa kilpailukykyämme ja hyvinvointiamme - niin yksilön kuin myös työelämän tai yhteiskunnan näkökulmasta. Digitalisoitumisen ja globalisaation myötä elämämme on jatkuvassa murroksessa, jota leimaa osaamisvaatimusten kasvu sekä uuden oppimisen syklin nopeutuminen.

Jatkuvan oppimisen periaatteena on, että osaaminen kehittyy läpi elämän. Laajasti ajateltuna jatkuva oppiminen on paitsi osaamisen ylläpitoa, myös sivistyksen, osallisuuden ja tasa-arvoisuuden varmistamista. Yhä tärkeämmäksi nousee jokaisen ymmärrys omasta osaamisestaan, kyky hankkia uutta osaamista sekä hyödyntää sitä.

Osaamisen jatkuva kehittäminen on mahdollista sen toteutuessa monipuolisesti, joustavasti ja ketterästi, ja ollessa eri elämäntilanteisiin sovitettavissa. Tähän digitalisoituminen tuo hyvät välineet. Jatkuvan oppimisen keskiössä onkin oppimisen ympärillä syntyvän tiedon ja yhteisten tietojärjestelmien valjastaminen henkilökohtaisen oppijan polun rakentumisen sekä koko koulutusjärjestelmän kehittymisen hyväksi.

Näkökulmia

Koulutuksen digitalisaatio

Dataa hyödyntävä teknologia mahdollistaa entistä yksilöllisempien, ihmiskeskeisten koulutus- ja ohjauspalveluiden kehittämisen. Teknologinen kehitys voidaan valjastaa jatkuvan oppimisen edistämiseksi. Tämä edellyttää palveluiden kehittämistä uudenlaisissa ekosysteemeissä ja yhteisen tietopohjan päälle.

Lue lisää »

Data ja analytiikka koulutuksen tukena ja kehittämisessä

Teknologia on jatkuvan oppimisen mahdollistaja. Se tasa-arvoistaa oppimisen mahdollisuuksia ja parantaa osaamisen kehittämisen laatua. Kasvavassa käytössä ovat erilaiset personoidun osaamisen kartoittamisen ja osoittamisen palvelut sekä osaamisen arviointiratkaisut, jotka hyödyntävät tekoälyä automatisoituun arviointiin.

Lue lisää »